Zamek Książąt Pomorskich – najbardziej zaawansowane prace na tarasie południowym

Trwają prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem tarasów i odbudową skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Najbardziej zaawansowane są roboty na tarasie południowym, a wkrótce rozpocznie się zabezpieczanie skarpy północnej.

Prace są kompleksowe i wymagają pełnego rozpoznania stanu technicznego skarp wokół zamku oraz podziemi. Badania na terenie skarp zostały już zakończone, a obecnie prace są nadzorowane przez ekspertów z Zamku oraz konsultowane z naukowcami z Instytutu Techniki Budowlanej.

Zespół ekspertów zauważył, że użyty podczas powojennej odbudowy zamku gruz nasypowy nie był najlepszym rozwiązaniem, co spowodowało liczne pustki powietrzne i rozluźnienie gruntów, zagrażając nie tylko samej bryle zamku, ale także budynkom Podzamcza. W związku z tym konieczne było wzmocnienie tarasów i skarp.

Na tarasie wschodnim wykonano już wzmocnienie poprzez mikropalowanie i iniekcje. Na tarasie południowym konstrukcje są już gotowe, a prace koncentrują się na sieciach zewnętrznych, takich jak sanitarna czy elektryczna.

Prace na tarasie północnym dotyczą infrastruktury technicznej, a także wzmocnienia konstrukcji i zabezpieczenia tuneli. Wkrótce rozpoczną się także prace związane z zabezpieczeniem i przebudową skarpy północnej zgodnie z zaleceniami ekspertów, którzy badali przyczyny katastrofy budowlanej w 2017 roku w skrzydle północnym Zamku.

Podczas prac na tarasie północnym odkryto ceglane relikty wcześniejszej zabudowy z połowy XIX wieku, które zostały poddane konserwacji i zabezpieczone. Wszystkie znaleziska są starannie inwentaryzowane, a wykonana jest dokumentacja pomiarowa i fotograficzna oraz analiza historyczna elementów.

Całkowity koszt inwestycji, która nosi nazwę „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, wynosi prawie 85 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Mostostal Warszawa SA, która ma przewidziany okres 30 miesięcy na zrealizowanie pozostałych prac. Cały projekt ma na celu zabezpieczenie i odbudowę Zamku Książąt Pomorskich, stanowiącego cenny zabytek historyczny dla miasta Szczecin.

Zobacz także:

Rozpoczęła się wycinka drzew na wzgórzu Zamku Książąt Pomorskich. Czy zrekompensują ją ogród i zmodernizowane tarasy?

Pod Zamkiem Książąt Pomorskich odkryto średniowieczne tunele

Odkryto średniowieczne mury obronne na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl