Rozpoczęła się wycinka drzew na wzgórzu Zamku Książąt Pomorskich. Czy zrekompensują ją ogród i zmodernizowane tarasy?

19 lutego 2021 r. rozpoczęła się wycinka drzew na północnej skarpie wzgórza zamkowego. Ma potrwać do końca miesiąca, a porządkowanie terenu zajmie kolejne dwa tygodnie. Zamek Książąt Pomorskich zadecydował o usunięciu drzew w trosce o stan zabytku. Jak zamierza zrekompensować ubytki zieleni?

Północna skarpa wzgórza zamkowego od kilku lat sprawia kłopoty. W 2017 roku doszło do jej poważniejszego osunięcia, które przesądziło o zamknięciu dla zwiedzających tarasów Zamku Książąt Pomorskich. Aby przywrócić je do stanu użyteczności, niezbędna jest modernizacja, którą musi poprzedzić aktualna wycinka drzew. Przemawia za nią także konieczność zbadania niedawno odkrytych we wnętrzu wzgórza zamkowego tuneli. Więcej na ich temat pisaliśmy w zeszłym tygodniu.

Dlaczego drzewa stanowią zagrożenie dla Zamku Książąt Pomorskich?

O powodach wycinki drzew wspominaliśmy już w niedawnym artykule. Kluczowa w tej kwestii okazała się opinia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Czytamy w niej: „Większość wysokiego drzewostanu jest utrzymywana przez korzenie zlokalizowane w górnej (przypowierzchniowej) strefie nasypów, niepowiązanej z podłożem skarpy, co stwarza realne zagrożenie (…) dla obiektów na wzgórzu zamkowym oraz ruchu ulicznego i pieszego…”.

drzewa-ze-skarpy-zamkowej
Zdjęcie z ekspertyzy ITB obrazujące, jak korzenie drzew wisiały nad pustkami wytworzonymi ponad warstwami gruzu. Źródło: Zamek Książąt Pomorskich

Ostatecznie 8 lutego 2021 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie postąpił zgodnie z opinią ITB i zezwolił na usunięcie drzew ze wzgórza Zamku Książąt Pomorskich.

Ile drzew zniknie ze wzgórza Zamku Książąt Pomorskich?

Przed wycinką Zamek Książąt Pomorskich starał się ocalić jak najwięcej drzew. 32 wybrańców pozostanie na swoim miejscu i wzgórze nie zostanie całkowicie ogołocone. Niestety, ubytek będzie znaczny, bo aż 58 drzew zostanie usuniętych. Z podobnym losem musi pogodzić się 175 m² krzewów.

„Z wielkim żalem musieliśmy zdecydować się na tę wycinkę, bowiem zdajemy sobie sprawę z niezwykle ważnych funkcji drzew na obszarach miast.” –  mówi Wioleta Słoka, zastępca dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Jak Zamek Książąt Pomorskich zrekompensuje szczecinianom usuwany drzewostan?

W komunikacie prasowym Zamek Książąt Pomorskich zapewnia, że przekaże co najmniej 200 sadzonek drzew na rzecz nowych nasadzeń na terenie miasta. To one jako pierwsze mają zrekompensować mieszkańcom Szczecina obecną stratę.

Dodatkowo w ramach akcji „Drzewa dla Szczecina” zamek przekaże co najmniej 200 kolejnych sadzonek drzew do posadzenia. Pojawią się w miejscach służących całym wspólnotom szczecinian – na terenach instytucji, stowarzyszeń, rad osiedli czy miasta. Priorytetem dla instytucji jest zasilenie w zieleń obszarów w pobliżu zamku, ale ostateczna decyzja nie może zostać podjęta bez akceptacji władz miasta.

Jak będzie wyglądało wzgórze zamkowe w przyszłości?

Po wycince, w ramach modernizacji tarasów, Zamek Książąt Pomorskich  planuje posadzić nowe drzewa i krzewy oraz założyć uporządkowany ogród w stylu renesansowym. W konsekwencji zieleń na wzgórzu będzie miała liczniejszych, niż obecnie, reprezentantów.

ogród-renesansowy-Zamek-Książąt-Pomorskich-wizualizacja
Plakat przedstawiający wizualizację zmodernizowanych tarasów zamkowych z ogrodem w stylu renesansowym. Źródło: Zamek Książąt Pomorskich

W przyszłości wszystkie trzy tarasy (północny, południowy i wschodni) zasiedlić ma 81 drzew. Będą to dęby książęce, klony, robinie, miłorzęby, tuje i głogi. Aż 2468 m² zajmą nowe krzewy, którym towarzyszyć będzie 6 pnączy. W ogrodach, które powstaną na tarasie północnym, swoje miejsce zajdzie kolejnych 68 drzew i 9 tysięcy krzewów. Zajmą one blisko 2 tysiące m².

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl