Osada nad Osówką prakolebką Szczecina? Zobacz jak żyli jej mieszkańcy na animacji stworzonej przez szczeciniankę [film]

Po Mostku nad Rusałką i Wieży Quistorpa szczecinianka, Anna Koc, zrekonstruowała kolejne, istotne dla Szczecina, miejsce. Tym razem animacja dotyczy dawnej osady nad Osówką zlokalizowanej w Dolinie Niemierzyńskiej.

Film jest ilustracją życia w osadzie w okresie lateńskim, czyli dominacji kultury celtyckiej. Obecność Celtów na tych terenach przyczyniła się do znacznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Prócz produkcji metalurgicznej ludność ta parała się tkactwem, garncarstwem, rymarstwem. Dzięki ich pracowitości, ale i szerokim umiejętnościom w Dolinie Niemierzyńskiej powstało wiele wytworów z żelaza, ozdób, elementów wyposażenia gospodarstw. Z czasem odnotowano wpływy rzymskie, co spowodowało wymianę towarów, nastąpiła też wymiana idei społecznych. Wracając jednak do ludności celtyckiej:

– Była to społeczność bardzo odkrywcza, przyspieszyła technologicznie rozwój w Europie, a największym ich osiągnięciem, odciskającym ślad na tym terenie, był dymarkowy sposób wytopu żelaza rud bagiennych, torfowych. Na Niemierzynie kwitło hutnictwo żelaza. Torf z rudą żelaza wydobywano z terenów zalewowych strumienia Osówki. Produkcja ta pobudziła rozwój kowalstwa. – czytamy na stronie Grupa Historyczny Niemierzyn / Nemitz Arkońskie.

Gdzie dokładnie znajdowała się osada? Część mieszkalna zlokalizowana była na stoku Doliny Niemierzyńskiej i nad Osówką (południowa część dzisiejszego Ogrodu Botanicznego). Natomiast ośrodek hutniczy w postaci czterech pieców dymarkowych znajdował się w kwadracie obecnych ulic J. Kochanowskiego, W. Pola.

Prawdopodobnie dopiero w VIII w. a więc już we wczesnym średniowieczu, nieco bardziej na północ, w rejonie dzisiejszej ul. Arkońskiej, zaczęła kształtować się osada wiejska, która z czasem przyjęła nazwę Nemitz. – czytamy w opisie do filmu Anny Koc.

Szczegóły historyczne znaleźć można na stronie na Facebooku Grupy Historyczny Niemierzyn / Nemitz Arkońskie.

Zobacz także:

Powstała kolejna filmowa rekonstrukcja szczecińskiego obiektu. W roli głównej wystąpiła Wieża Quistorpa

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl