Telefony alarmowe

SłużbyNumery telefonów
NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO112
Pogotowie Ratunkowe999
Straż Pożarna998
Policja997
Pogotowie Ciepłownicze993
Pogotowie Energetyczne991
Pogotowie Gazowe992
Pogotowie Lokatorskie91 488 09 86, 91 488 09 90, 91 484 10 59
Pogotowie Przeciwpowodziowe91 484 52 83
Straż Miejska986
Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne994
Komunikacja Miejska ZDiTM19285, 91 48 00 500
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe91 425 27 78
Zgłaszanie Wypadków.
Pogotowie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
19285
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody91 430 33 60
Komitet Ochrony Praw Dziecka91 484 73 42
Miejski Rzecznik Konsumentów91 424 51 35, 91 424 52 17
Straż Graniczna0800 422 322, 91 466 55 20
Straż Ochrony Kolei91 441 53 78, 22 474 00 00
Informacja PKP19 757 (dla abonentów sieci stacjonarnych i Plus GSM), 42 19 436 (dla abonentów innych sieci komórkowych), 00 48 42 205 55 05 (dla abonentów z zagranicy)
Informacja PKS703 203 293 oraz 91 43 46 625 (codziennie w godz. 6:00-22:00)
Policyjny Telefon Zaufania0 800 120 226 (codziennie w godz. 8:00-22:00)
Żandarmeria Wojskowa91 889 56 33, 91 889 56 16
Pogotowie Rzeczne984
Ratownictwo Górskie985