Telefony alarmowe

Służby Numery telefonów
NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Lokatorskie 91 488 09 86, 91 488 09 90, 91 484 10 59
Pogotowie Przeciwpowodziowe 91 484 52 83
Straż Miejska 986
Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne 994
Komunikacja Miejska ZDiTM 19285, 91 48 00 500
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 91 425 27 78
Zgłaszanie Wypadków.
Pogotowie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
19285
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 91 430 33 60
Komitet Ochrony Praw Dziecka 91 484 73 42
Miejski Rzecznik Konsumentów 91 424 51 35, 91 424 52 17
Straż Graniczna 0800 422 322, 91 466 55 20
Straż Ochrony Kolei 91 441 53 78, 22 474 00 00
Informacja PKP 19 757 (dla abonentów sieci stacjonarnych i Plus GSM), 42 19 436 (dla abonentów innych sieci komórkowych), 00 48 42 205 55 05 (dla abonentów z zagranicy)
Informacja PKS 703 203 293 oraz 91 43 46 625 (codziennie w godz. 6:00-22:00)
Policyjny Telefon Zaufania 0 800 120 226 (codziennie w godz. 8:00-22:00)
Żandarmeria Wojskowa 91 889 56 33, 91 889 56 16
Pogotowie Rzeczne 984
Ratownictwo Górskie 985