Nowe nabrzeże w porcie Szczecin obsłużyło pierwszy statek

Nowe Nabrzeże Dąbrowieckie w Porcie Szczecin właśnie obsłużyło swój inauguracyjny statek. Chemikaliowiec City Island zabrał na pokład blisko 18 tysięcy ton kwasu siarkowego.

Nabrzeże Dąbrowieckie, wraz z przystanią dalbową o łącznej długości prawie 289 metrów, zostało zrealizowane w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, prowadzonej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Zostało wyposażone w najnowsze technologie do przeładunku chemii płynnej, włączając w to kompleksowy system infrastruktury technicznej, który chroni środowisko. Obecnie nabrzeże jest dedykowane głównie do regularnych przeładunków kwasu siarkowego, lecz w przyszłości może być dostosowane do obsługi innych produktów. Nowy pomost przeładunkowy jest wyposażony w wieżę trapową oraz morskie ramiona nalewcze, co gwarantuje bezpieczną obsługę tego typu ładunku. Nabrzeże jest przystosowane do obsługi statków o maksymalnej długości 170 metrów, szerokości 27,9 metra oraz zanurzeniu 9,7 metra.

Oprócz budowy nowego nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, zakres prac w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” obejmuje przebudowę Nabrzeża Chorzowskiego, Katowickiego, Chorzowkiego-Uskok z rampą ro-ro oraz Gliwickiego Uskok, a także zalądowanie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego. W ramach projektu nastąpi pogłębienie Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 metra wraz z obudową narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz umocnienie narożnika nabrzeża Sosnowieckiego. Stan realizacji projektu wynosi obecnie prawie 90 procent. Wykonawcą robót budowlanych jest Korporacja Budowlana DORACO. Koszt inwestycji to blisko 223 miliony złotych netto, z dofinansowaniem ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (opr. ZMPSiŚ SA)

/Źródło: Port Szczecin/