Drzewa na Przygodnej uratowane!

Drzewa na Przygodnej nie zostaną wycięte. Jeden z miejskich radnych – Przemysław Słowik, przekazał tę informację na swoim facebook’owym koncie. Miasto Szczecin oraz firma PTB Nickel podpisały ugodę, która ostatecznie zamyka kilkuletnią walkę o zachowanie setek wieloletnich drzew, które są stanowią jeden z ostatnich terenów zielonych w tej części Gumieniec.

Drzewa na Przygodnej – walka o ocalenie

Pas zieleni, który miał zostać wycięty to setki drzew oraz krzewów, a także dom dla wielu ptaków, zwierząt i innych żywych organizmów. Drzewa i reszta roślinności rosną tam od 30 lat i na stałe zapisały się w krajobraz tej części miasta. O zachowanie drzew walczył m.in. Igor Podeszwik, który z wielką determinacją walczył o zablokowanie wycinki na tym terenie, co ostatecznie zakończyło się sukcesem.

Walczyli również mieszkańcy

O zieleń walczyli również mieszkańcy Gumieniec, dla których drzewa wpisały się na stałe w lokalny krajobraz. Od dawna zbierali podpisy pod petycjami, które wyrażały sprzeciw przeciwko planowanej wycince oraz wysyłali listy do włodarzy i lokalnych polityków (pisaliśmy o tym tutaj). Mieszkańcy w formie protestu zorganizowali również marsz, podczas którego wyrazili swoje postulaty (artykuł o proteście można znaleźć tutaj).

Co dalej z przedszkolem?

Wycinka była planowana w związku z chęcią wybudowania w tym rejonie przedszkola. Na temat jego budowy pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule. Mieszkańcy od początku obawiali się m.in. o wzrost ruchu w tym regionie, który znacząco obniżyłby bezpieczeństwo, a także komfort życia wszystkich, którzy zamieszkują okoliczne tereny.

Radny Przemysław Słowik zaznaczył, że uratowanie drzew nie powinno wiązać się z anulowaniem planów dotyczących budowy przedszkola. Słowik zasugerował za pomocą swojego profilu na Facebooku, że budynek powinien stanąć na jednej z okolicznych działek, która jest prawie niezadrzewiona. Konieczna do tego będzie jednak zmiana planu zagospodarowania, ponieważ aktualnie przewidziano dla niej funkcje rekreacyjno-sportowe. Zdaniem radnego nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby działka mogła pełnić również funkcje oświatowe.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl