Mieszkańcy nie zgadzają się na wycinkę drzew przy ulicy Przygodnej

Lokalizacja planowanego przedszkola przy ulicy Przygodnej budzi liczne wątpliwości mieszkańców. Przede wszystkim sprzeciw wywołuje wycinka drzew, która zdaniem protestujących szczecinian spowoduje stratę, której nic nie zastąpi.

Mieszkańcy osiedla „Za Sterem” nie zgadzają się na wycinkę drzew na terenie dawnej szkółki Zarządu Zieleni Miejskiej. Obszar ten, według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma być przeznaczony na na cele publicznej zieleni urządzonej. Jednak ów pas zieleni ma być podzielony na dwie części, a pomiędzy nimi znaleźć się ma zabudowa mieszkalno-usługowa oraz nowoczesne przedszkole.

Taki plan wywołał zaniepokojenie szczecinian, dla których lasek i park przy ulicy Przygodnej stanowią strefę relaksu i rekreacji. Tam właśnie odpoczywają, spacerują czy uprawiają sporty. Dlaczego istniejąca tam zieleń jest tak ważna dla mieszkańców? Oto jak argumentują:

  • oczyszcza powietrze pochłaniając dwutlenek węgla oraz filtrując pyły i toksyny,
  • dorosłe drzewa dają cień, który zwłaszcza latem jest wśród betonu niezwykle pożądany,
  • stanowi naturalną barierę przed hałasem i spalinami z ulicy Ku Słońcu,
  • sprzyja utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych, co zapobiega suszy,
  • przebywanie w lesie wpływa zbawiennie na układ nerwowy – redukuje stres, relaksuje i  wycisza,
  • w koronach drzew i zaroślach mieszka mnóstwo ptaków – w tym objętych ścisłą ochroną gatunkową (bogatki, modraszki, kowaliki, wróble, dzięcioł średni i inne). 

Autorów petycji martwi również kwestia dojazdu do planowanego przedszkola. Wpłynie on na nasilenie ruchu w tym miejscu, co znacząco wpłynie na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Oprócz sprzeciwu wobec wycinki drzew, protestujący wnoszą o zmianę lokalizacji planowanej inwestycji.

Pełna treść petycji dostępna na stronie petycjeonline.com

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl