Więcej kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna

31 stycznia 2023 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.


Szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:

  • 77 w godzinach: 8:01, 11:02, 17:01, 18:21
  • oraz kursy linii: 96 w godzinach: 8:46, 13:16, 16:46 i 18:41.

Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl