Wzrosną opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Będą je ustalały sejmiki wojewódzkie

8 grudnia 2022 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Zmiany dotyczą stawek za egzamin na prawo jazdy, które od 1 stycznia br., regulowane będą za pomocą stosownych uchwał przez sejmiki wojewódzkie.

Nowe przepisy zmienią wysokość opłat za egzaminy na prawo jazdy. Do tej pory wynosiły one 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 zł w przypadku praktycznego. W świetle wprowadzonych poprawek:

„Art. 56a. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

  1. 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Ponadto ustawa nakłada na sejmiki wojewódzkie odpowiedzialność za dofinansowywanie WORD-ów. Dotacje nie będą mogły przekroczyć 50 procent kosztów ich działalności, a dokładne zasady ich udzielania określi sejmik województwa w drodze uchwały. Aby środki mogły zostać wypłacone, marszałek województwa wraz z dyrektorem ośrodka muszą zawrzeć stosowną umowę. Również warunki wynagradzania egzaminatorów scedowane zostały na sejmiki województwa.

Szkoły nauki jazdy najlepiej oceniane przez użytkowników portalu infoludek.pl:

Auto-Start Ośrodek Szkolenia Kierowców

auto-Mobil

Alien Nauka Jazdy

Skończyłeś ostatnio kurs nauki jazdy? Dodaj opinię, pomóż innym wybrać dobrą szkołę!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl