„Ukraina: wczoraj, dziś, jutro…” – debata w Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Narodowe w Szczecinie — Centrum Dialogu Przełomy organizuje debatę „Ukraina: wczoraj, dziś i jutro”. Wezmą w niej udział między innymi: Ksenia Borodin, Jan Syrnyk, Tomasz Dostatni (OP), Przemysław Fenrych i Kazimierz Wóycicki. Debata jest zaplanowana na 25 marca 2022 roku na godzinę 17.00  w Sali konferencyjnej / przestrzeni dialogu. Wstęp jest bezpłatny.

Dlaczego zorganizowano debatę?

Napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że świat i Europa, również są zagrożone wojną. Ukraińcy walczą z Rosjanami. Czują ból, cierpią. Doświadczają bestialstwa i ludobójstwa. Miliony ludzi musiały w jednej chwili zostawić swoje domy i miasta. Wszystko jest niszczone i bombardowane. Ponad dwa i pół miliona uchodźców znalazło się w Polsce. Chcą poczuć się bezpiecznie. Tysiące są na Pomorzu i w Szczecinie. Solidarność z Ukrainą jest tym, co nas łączy. Potwierdza to przyjęcie uchodźców pod dwój dach przez wielu Polaków. To jednak nie zwróci im ich domów.

Co wiadomo o Ukrainie, o wojnie, o jej historii?  Jaką pomoc otrzymuje? Jak jeszcze można pomagać? Kiedy ta wojna się wreszcie skończy? Co będzie dalej z Ukrainą, z Europą ze światem? Jakie będą relacje Polski i Ukrainy?

Uczestnicy debaty

Ksenia Borodin, lwowianka, po napadzie Rosji na Ukrainę zamieszkała Szczecinie. Filolożka, slawistka, tłumaczka z polskiego i czeskiego, absolwentka Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie, studiów podyplomowych języka polskiego, polskiej literatury i kultury w Katowicach, przebywała na stypendiach w Warszawie, wykładała język ukraiński dla cudzoziemców na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracuje w Katedrze Filologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, jest autorką dysertacji „Kolekcja Wacława z Oleska »Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego« w dziejach folkloru ukraińskiego”, monografii „Pieśń ukraińska w zainteresowaniach Wacława Zaleskiego”, współautorka (z Iwanną Honak) serii książek „Lwów po polsku”, z których dotychczas ukazały się trzy: „Imię domu oraz inne napisy”, „Miejskie życie na co dzień”, „Znak jakości”.

Jan Syrnyk, działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, przewodniczący szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, członek Rady Głównej ZUwP, współautor audycji „Posydeńki” w PR Szczecin, współtwórca Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, współorganizator „Spotkań kultur” i „Dni Kultury Ukraińskiej” w Szczecinie. Swoje bogate zbiory użyczył na wystawę „Depozyt pamięci – ukraiński strój ludowy”. Odznaczony medalem Caritas „In Caritate service”. Od ośmiu lat prowadzi z Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego i ks. Robertem Rosą, proboszczem szczecińskiej parafii greckokatolickiej, akcję „Razem pomóżmy Ukrainie”, za co obaj zostali uhonorowani nagrodą prezydenta Ukrainy.

Tomasz Dostatni (OP), dominikanin. O. Jan Góra pisał, że jego „pasją jest przezwyciężanie podziałów w świecie […], pragnienie obalania murów, obniżania ich, by ludzie mogli się do siebie zbliżyć i wzajemnie uznać siebie i swoją inność”. Absolwent filozofii. Mieszkał w Pradze, gdzie był przełożonym nowicjatu, proboszczem parafii, korespondentem Radia Watykańskiego i KAI. Tłumacz z czeskiego. W Poznaniu i Lublinie był szefem Fundacji „Ponad granicami” (2000–2020), współorganizatorem programów „Przekraczać mury” i „Europa, ale jaka”, prowadził konwersatoria „Przedsiębiorczość – kultura – religia” (Poznań), „Jak żyć” (Lublin). Twórca i moderator (współmoderator) debat m.in. „Ponad granicami”, „Dwie ambony”, uczestnik działań ekumenicznych, spotkań młodzieży „Lednica 2000”, gremiów ds. Polonii i Polaków za granicą, sygnatariusz „Listu zwykłych księży”, członek m.in. Rady Teatru Starego (Lublin) i festiwalu „Stolica Języka Polskiego” (Szczebrzeszyn). Na YouTubie prowadzi swój kanał „Otwarta Brama”. Autor i współautor książek na temat życia chrześcijańskiego, tradycji, kultury i życia religijnego w Republice Czeskiej, działalności Teatru NN Brama Grodzka, ekumenizmu, kontaktów polsko-żydowskich, polsko-czeskich, polsko-ukraińskich („Duchowe wędrowanie”). Od 2020 r. mieszka i pracuje w Szczecinie.

Przemysław Fenrych – historyk, absolwent UAM, przed 1980 r. działacz opozycji demokratycznej, ruchów katolickich, m.in. Szczecińskiego Klubu Katolików, współtwórca i publicysta niezależnych periodyków, od 1980 r. związanym z Solidarnością, internowany (1981–1982). Działacz Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego, redaktor naczelny tygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, dyrektor Ośrodka Radia i TV w Szczecinie (1990–1991), radny Szczecina (1998–2002). Od 1991 r. do dziś związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor opracowań na tematy samorządowe, organizator projektów obywatelskich, realizowanych w Polsce, Białorusi, Tunezji, Kazachstanie, Ukrainie. Od ponad dwudziestu lat systematycznie jeździ do Ukrainy, realizując tam m.in. program „Przejrzysta Ukraina”.

Kazimierz Wóycicki, historyk, politolog, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, internowany (1981–1982). Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Więź” (1973–1983), dziennikarz prasy drugiego obiegu, BBC (1986–1987), redaktor naczelny „Życia Warszawy” (1990–1993), działu informacji krajowej Wiadomości I Programu TVP (1993–1996). Niemcoznawca, autor opracowań niemcoznawczych, m.in. „Jak rozmawiać z Niemcami” (współautor: Waldemar Czachur), dyrektor Instytutów Polskich w Düsseldorfie (1996–1999) i Lipsku (2000–2004). Gościnny wykładowca uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim, autor książek „W pogoni za wolnością. Białoruska rewolucja”, „Krótka historia UPA w Polaków. Czy historycy nas pogodzą?”, autor bloga, w którym zamieszcza komentarze na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie. Pierwszy dyrektor IPN w Szczecinie (2004–2008), współtwórca Instytutu Niemiec i Europy Północnej i Grupy Kopernika, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, moderator „Forum Polska-Niemcy”, współautor „Kalendarium niezwykłego miasta. Szczecin 1945–1989”, Ambasador Szczecina.

Gości i uczestników spotkania przywita Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Prowadzącym będzie Bogdan Twardochleb.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl