Cykl debat w ramach 15. edycji Westivalu 2024

Stowarzyszenie Architektów Polskich w ramach kolejnego Westivalu przygotowuje cykl debat, których celem jest aktywna i zaangażowana dyskusja o Szczecinie. Poruszane będą w nich tematy związane z miastem – jego architekturą, tożsamością, przestrzenią publiczną, komunikacją, planami rozwoju, wyzwaniami oraz dobrymi wzorcami innych miast i krajów.

 PROGRAM:

PIĄTEK 24.05.2024

 • 17.00 Otwarcie  15. Edycji Festiwalu
 • 17.30 -19.00  – DEBATA I: Dziedzictwo powojennej architektury Szczecina. Kurator: Jakub Gołębiewski – SARP, WA ZUT Piotr Śmierzewski
  Przedmiotem debaty będzie powojenne dziedzictwo architektoniczne Szczecina obejmujące lata 1945-1989. Skupimy się na obiektach prezentujących nurt powojennego modernizmu. Zastanowimy się nad wartością powojennej architektury Szczecina oraz jej obecnością w świadomości mieszkańców. Podejmiemy zagadnienie warunków ochrony wartościowych obiektów modernistycznych. Przeanalizujemy listę obiektów, które dotychczas utraciliśmy; obiektów które zostały przebudowane i zniekształcone; oraz obiektów wymienionych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin jako dobra kultury współczesnej.
  Punktem odniesienia dla dyskusji będą przykłady udanej rewitalizacji obiektów modernistycznych spoza Szczecina.
  Uzupełnienie debaty będą stanowiły autorskie prezentacje czterech powojennych obiektów architektonicznych – każdy z uczestników debaty wybierze jeden obiekt, który uzna za wyróżniający się na tle powojennego krajobrazu architektonicznego miasta.Goście:
  Michał Dębowski – MKZ Szczecin,
  WA ZUT Tomasz Sachanowicz, „Architektura w Szczecinie”,
  WA ZUT Anna Syska – MKZ Tychy, historyczka i popularyzatorka architektury
  Piotr Śmierzewski – SARP, ANALOG
 • 19.00 – 22.00 Bankiet

SOBOTA 25.05.2024

 • 10.00-12.00 – DEBATA II: „RE”… czyli miasto pełne życia. DEBATA II: „RE”… czyli miasto pełne życia. 
  Kurator:  Tomasz Maksymiuk, Artur RatuszyńskiRewitalizacja czyli generowanie impulsów uwalniających energię mieszkańców. Tych miejscowych od zawsze i tych nowych skuszonych zmianą. Lecz doświadczenie pokazuje, że nie ma tu uniwersalnych recept. Jak badać potrzeby i potencjał danego miejsca i żyjącej w nim społeczności? Jak skroić na ich miarę pakiet działań. Przyjrzymy się doświadczeniom z działań w różnej skali, o różnym charakterze i z różnych stron świata. Spróbujemy w tym kontekście zidentyfikować jaka jest specyfika problemów i potencjałów Szczecina.
  Jakich impulsów potrzebujemy my, tu w naszym mieście.
  Czy rewitalizacja może pomóc poczuć się (po 80 latach) nam w końcu naprawdę u siebie?
  Czy może być kluczem do zatrzymania w Szczecinie energii i talentów młodych ludzi?
  Na ile adekwatne są dla Szczecina doświadczenia z rewitalizacji Berlina?
  Jakie w procesie przywracania życia jest miejsce kultury i historii, edukacji i wypoczynku, architektury
  i zieleni?
 • 12.00- 14.00 – DEBATA III: Szczecin w ruchu: Debata o mobilności i komunikacji w mieście.
  Kurator:  Szymon Nieradka
  Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, samorządy lokalne otrzymały bezprecedensowy dostęp do funduszy unijnych. Stało się to impulsem do ogromnego skoku w rozwoju infrastruktury w całym kraju. Szczecińskie inwestycje drogowe, rewolucja torowa, węzły komunikacyjne czy budowa obwodnicy śródmiejskiej to także efekty tych funduszy.
  Wyraźne spowolnienie tego inwestycyjnego impetu skłania do pytań. Dlaczego z mobilności w Szczecinie nie są zadowoleni kierowcy, piesi, użytkownicy komunikacji zbiorowej ani rowerzyści? Czy to efekt „inflacji” oczekiwań mieszkańców, rosnącej świadomości ekologicznej, a może skutek uboczny rozlewania się miasta?
  Jeszcze ważniejsze są pytania o przyszłość mobilności w mieście. Jak zorganizować ruch, by był on przyjazny dla ludzi i środowiska? Jak zapewnić komfortowe warunki dla pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji miejskiej i kierowców?
  W debacie „Szczecin w ruchu” skupimy się na wyzwaniach i szansach związanych z mobilnością miejską w Szczecinie. Pod lupę weźmiemy trzy główne filary:
  Komunikacja zbiorowa: Jak usprawnić i uatrakcyjnić transport publiczny, by stał się pierwszym wyborem mieszkańców? Jakie inwestycje i rozwiązania technologiczne mogą to zapewnić?
  Mobilność piesza i rowerowa: Jak stworzyć bezpieczną i komfortową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, zachęcając do korzystania z ekologicznych form transportu?
  Komunikacja samochodowa: Jak pogodzić potrzeby płynnego ruchu kołowego z bezpieczeństwem i ochroną środowiska? Jakie rozwiązania mogą usprawnić ruch i zmniejszyć korki?

  Goście:
  Dariusz Wołoszczuk, główny specjalista ds. rozwoju transportu miejskiego ZDiTM
  Tomasz Tosza, zastępca dyrektora w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie
  Jakub Nowotarski, prezes stowarzyszenia Akcja Miasto, członek Wrocławskiej Rady ds. Polityki Mobilności przy prezydencie Wrocławia
  Jakub Madrjas, zastępca dyrektora Wydawnictwa Rynek Kolejowy
  Maciej Dutkiewicz, pełnomocnik zarządu ds. Komunikacji Tramwajów Warszawskich
  Maciej Sikorski, członek IDEE Przez Miasto
  Bartosz Józefiak, autor książki „Wszyscy tak jeżdżą”
  Marta Żakowska, autorka książki „Autoholizm”
  Marcin Gromadzki, https://ptc-gromadzki.pl/
  dr Anna Urbanek Ekonomistka, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  dr hab. Michał Wolański Adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  dr Maria Zych-Lewandowska. Stopień doktora zdobyła pisząc rozprawę nt. negatywnych efektów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego.
  dr Michał Beim Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwent gospodarki przestrzennej na UAM.

 • 16.00-18.00 – DEBATA IV: Zamieszkanie – jakość zamieszkiwania. Kurator: Karol Nieradka. Tematyka: jakość architektury mieszkaniowej w Szczecinie
  Problematyka:
  Rozlewanie się miasta – koszty braku ładu przestrzennego
  Oferta mieszkaniowa – przepaść cenowa, rozwarstwienie społeczne, analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych
  Jakość architektury na tle innych miast
  Zabudowa Międzyodrza – prezentacja wideo:
  Zapisy MPZP – jak plany kreują politykę mieszkaniową
  Wnioski – jak nie powtórzyć złych przykładów
  Wnioski – jak podwyższyć jakość architektury i przestrzeni wspólnej

  Goście:
  Marlena Happach – Architekt Warszawy
  Zbyszek Maćków – Wrocław
  Wojtek Kotecki BBGK – Warszawa
  Mikołaj Smoleński – Wrocław (Nowe Żerniki)
  Joanna Erbel – Warszawa
  Agata Twardoch – Śląsk
  przedstawiciel deweloperów

 • 18.00-20.00 – DEBATA V: Architekt Miasta.Kurator:  Marek Orłowski
  Debata o roli Architekta Miasta
  „Urząd architekta miasta to kluczowy element w machinie administracji architektoniczno-budowlanej. Bez niego miasto nie może działać poprawnie, zwycięża chaos, a o przestrzeni decyduje rachunek ekonomiczny. Tylko silny architekt jest gwarantem sprawnego systemu decyzyjno-planistycznego, a bez tego nie ma co marzyć o zdrowym funkcjonowaniu i harmonijnym rozwoju miasta” (Architektura Murator)
  Stanowisko architekta miasta potrzebuje osobowości. Człowieka z dużą wiedzą zawodową, ale również z szerokim humanistycznym spojrzeniem i wizją miasta, które kocha. Poza zakresem merytorycznym tego stanowiska, które miasto próbuje ułomnie wypełniać swoimi urzędnikami, ma architekt miasta jedną niemożliwą do zastąpienia funkcję – jest jedynym rzecznikiem mieszkańców wobec władz miasta, gdyż najczęściej to pod jego adresem zgłaszane są uwagi w zakresie ładu przestrzennego. Z drugiej strony jest jedynym przedstawicielem miasta, który potrafi niełatwe często decyzje przestrzenne wiarygodnie mieszkańcom wytłumaczyć.
  To zadanie w Szczecinie przez 7 lat wypełniał śp. Jarosław Bondar architekt, nauczyciel akademicki, świetny mówca, i wrażliwy humanista.
  Szczecin od 3 lat pozbawiony jest architekta miasta, na czym tracą wszyscy – mieszkańcy, architekci, aktywiści. Utraciliśmy jako środowisko możliwość komunikowania się z władzami miasta i wpływania na jego przestrzeń i architekturę.
  Debata w czasie Westivalu 2024 na temat roli architekta miasta ma przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy słuchaczy na temat mechanizmów zarządzania przestrzenią miejską, ale również być ważnym apelem do władz miasta o ponowne powołanie architekta miasta w Szczecinie.Goście:
  Piotr Mync – wiceprezydent miasta Stargard
  Adam Zwoliński – architekt miejski Kołobrzegu
  Grzegorz Piątek – badacz architektury, publicysta
  Maciej Kowalewski – socjolog miasta – Uniwersytet Szczeciński

NIEDZIELA 26.05.2024

11.00-12.00 – Wykład na temat historii  Teatru Polskiego
12.00 – 13.00- Spotkanie autorskie „Przewodnik Architektoniczny”.

Wydawnictwo DOM publishers zostało założone w 2005 roku przez architektów Nataszę i Philippa Meuserów. DOM publishers jest niezależnym wydawnictwem z siedzibą w Berlinie, specjalizującym się w architekturze i urbanistyce. Publikuje rocznie około 40 książek, większość z nich w języku niemieckim, ale również wiele w języku angielskim i innych językach. W serii przewodników architektonicznych opublikowano już ponad 150 tytułów – od Kalifornii po Nowy Jork, od Paryża przez Moskwę po Pjongjang i Tokio. W serii ukazały się również przewodniki po polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Krakowie,Warszawie i Wrocławiu. Wydawnictwo DOM publishers otrzymało Niemiecką Nagrodę Wydawniczą w latach 2020, 2022 i 2023 przyznawaną przez Ministerstwo Kultury.

Prowadzący spotkanie:

Justyna Borucka, ur. 1975, adiunkt na Politechnice Gdańskiej,Wydział Architektury.
Harald Gatermann, ur. 1954, emerytowany profesor na Wydziale Architektury Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bochum.
Jakub Gołębiewski, ur. 1985, adiunkt na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wydział Architektury.

 • 13.00 – 16.00 – Wycieczka po Drzetowie / Zbiórka przy Teatrze Polskim

Więcej wydarzeń znajdziesz na events.infoludek.pl

Repertuar kin dostępny w serwisie: kina.infoludek.pl

 

Organizujesz imprezę / wydarzenie i nie ma jej w naszym kalendarzu?
Wiesz, że możesz ją dodać samodzielnie?

DODAJ WYDARZENIE!

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl