Przegłosowano zmiany w parkowaniu

Zmiany to: abonament miesięczny dla firm – bez ograniczeń, wydłużenie czasu płatnego parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, PPN Trasa Zamkowa dostępny dla posiadaczy Karty Stare Miasto. Rady Miasta Szczecina przyjęła trzy uchwały zmieniające zasady parkowania.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Najważniejsza zmiana odnosi się do abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Obecnie mogą one wykupić abonament miesięczny na jeden pojazd. Uchwała zmieniająca uchwałę o SPP pozbywa się tego limitu. Szczecińskie firmy i instytucje będą mogły kupować abonament na dowolną liczbę pojazdów.

Nowelizacja „przenosi” z podstrefy A do podstrefę B ulice Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz Narutowicza (od al. Piastów do Potulickiej). Do podstrefy B zostaną włączone ulice Legionów Dąbrowskiego (od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz Swarożyca (od Parkowej do ul. Szarotki).

Uzasadnienie uchwały mówi, że: Proponowane zmiany (…) są odpowiedzią na głosy mieszkańców i przedsiębiorców korzystających ze strefy płatnego parkowania w Szczecinie.

Zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

Nowelę uchwały uzasadniają również głosy mieszkańców oraz Rady Osiedla Stare Miasto. Zmianie ulegają godziny poboru opłat za postój w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Parkowanie będzie tam płatne od 8.00 do 22.00 przez cały tydzień. Wcześniej opłaty były obowiązkowe tylko od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Włącza do obszaru abonamentowego SZSM trzy ulice, które znajdują się w granicach SPP: Panieńską, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy Grodzką i Panieńską).

Mieszkańcy  obszaru abonamentowego SZSM mają prawo do zakupu Karty Stare Miasto, która daje możliwość parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Koszt Karty Stare Miasto: 180 zł/6 miesięcy, 360 zł/rok.

Trzecia nowela zmienia uchwałę w sprawie płatnych parkingów niestrzeżonych i też dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Zwalnia posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.

Wprowadzono również poprawkę dla osób mogących kupić Kartę Stare Miasto. § 4 ust. 1 Regulaminu SZSM będzie brzmiał:

  1. Mieszkaniec, zamieszkały pod jednym z adresów w obszarze abonamentowania, wskazanym w Załączniku Nr 2 do uchwały, będący równocześnie właścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub dysponujący tym pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu, najmu długoterminowego, bądź na podstawie innego tytułu prawnego, może nabyć nie więcej niż jedną kartę Stare Miasto, zgodnie z zasadą jeden pojazd na jeden lokal.

Dodanie słów „bądź na podstawie innego tytułu prawnego” da możliwość zakupu Karty Stare Miasto osobom używających samochodu np. na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, przewłaszczenia.

Wszystkie trzy uchwały będą obowiązywały w ciągu 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji na temat

  • Strefy Płatnego Parkowania
  • Strefy Zamieszkania Stare Miasto
  • Płatnych parkingów niestrzeżonych

na stronie: spp.szczecin.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl