W Szczecinie powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore

W Szczecinie planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, co jest istotnym krokiem w rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w dążenia do przygotowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów potrzebnych w sektorze offshore wind.

Głównym celem Centrum będzie szkolenie i przygotowanie specjalistów do obsługi projektów inwestycyjnych ORLEN Neptun związanych z energetyką wiatrową na morzu. Realizacja projektu odbędzie się we współpracy z Politechniką Morską w Szczecinie oraz Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu.

Inicjatywa ORLEN Neptun doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania i projekty związane z przygotowaniem kadry dla sektora offshore wind. Przedstawiciele regionu zachodniopomorskiego są przekonani, że posiadają potencjał, aby stać się ważnym polskim centrum offshorowym.

Michał Przepiera, I Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, podkreśla, że choć to wyzwanie wymaga współpracy wielu partnerów, nie ma wątpliwości co do sukcesu projektu. Uważa on, że „Szczecin, jak i cały region zachodniopomorski ma potencjał i możliwości, by stać się polskim hubem offshorowym.”

Centrum Kompetencji Polskiego Offshore będzie oferować wykłady, warsztaty, szkolenia, konferencje i seminaria związane z morską energetyką wiatrową.

Robert Nowicki, prezes zarządu ORLEN Neptun, podkreśla konieczność szkolenia specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, ponieważ obecnie w Polsce jest ich za mało. Ważne jest wykształcenie młodych inżynierów, logistyków i operatorów, którzy będą zdolni do pracy zarówno na morzu, przy farmach wiatrowych, jak i w portach instalacyjnych i serwisowych.

W ramach działalności Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, ORLEN Neptun planuje uruchomienie programu stypendialnego oraz organizację praktyk i staży dla młodych talentów. To ważna inicjatywa, która pozwoli studentom poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i poznać specyfikę pracy w ORLEN Neptun.

Wojciech Ślączka, Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, podkreśla, że dla studentów studiujących kierunki związane z morską energetyką wiatrową, ta inicjatywa będzie szansą na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i stanie się ważnym czynnikiem wzmacniającym polski offshore.

ORLEN Neptun jest odpowiedzialny za realizację projektów offshore wind na Bałtyku, włączając w to budowę nowych morskich farm wiatrowych. Ponadto, spółka planuje uruchomienie Terminalu Instalacyjnego w porcie Świnoujście, który będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Jego zadaniem będzie rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm offshore wind.

Zobacz także:

Na Politechnice Morskiej otwarto nowoczesne Centrum Szkoleniowe Offshore oraz turbinę wiatrową

 

Nowa dotacja dla Politechniki Morskiej zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl