Nowa dotacja dla Politechniki Morskiej zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego

W murach Politechniki Morskiej, w Sali Tradycji Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk, przekazał JM Rektorowi PM Wojciechowi Ślączce skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Przekazana dotacja zdynamizuje rozwój Uczelni oraz zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego.

Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała Uczelni skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zasadniczego Politechniki.

JM Rektor podziękował w imieniu Politechniki i zapowiedział, że obligacje zgodnie z planem inwestycyjnym zostaną przeznaczone na budowę rozproszonego centrum symulacyjnego w Uczelni. Centrum uzupełni istniejącą sieć symulatorów – wyposażenie niektórych z nich również zostanie wymienione na nowsze, spełniające w pełni standardy nowoczesnego kształcenia oficerów.

Politechnika Morska inwestuje w branżę offshore

W planach zagospodarowania wzmocnionego dotacją budżetu PM, przewidziano także doposażenie trzech wydziałów: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, których dydaktyka i badania naukowe skierowane są w dużej mierze na dynamicznie rozwijającą się gałąź gospodarki morskiej – offshore.

Politechnika Morska (wcześniej jako Akademia Morska) od lat angażuje się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej (MEW), która jest częścią branży offsore. Uczelnia podpisała i realizuje wiele umów z wiodącymi na rynku MEW przedsiębiorstwami produkcyjnymi, instalacyjnymi, serwisowymi i szkoleniowymi. Efektem tych umów jest m.in. udział przedstawicieli firm w przygotowywaniu programu studiów, co sprawia, że profil absolwentów odpowiada zapotrzebowaniu na konkretne wymagania pracodawców.

Na Wydziale Mechanicznym PM powstał w ten sposób, pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierskich kształcący specjalistów MEW – inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. W specjalistycznych szkoleniach studentów tego kierunku używana jest, zainstalowana na terenie Wydziału Mechanicznego, pełnowymiarowa gondola turbiny wiatrowej, którą osadzono na 20-metrowym maszcie.

Źródło: Politechnika Morska

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl