Nowa dotacja dla Politechniki Morskiej zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego

W murach Politechniki Morskiej, w Sali Tradycji Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk, przekazał JM Rektorowi PM Wojciechowi Ślączce skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Przekazana dotacja zdynamizuje rozwój Uczelni oraz zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała Uczelni skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na podwyższenie kapitału … Czytaj dalej Nowa dotacja dla Politechniki Morskiej zapewni wzrost potencjału naukowo-badawczego