Trzeci etap Trasy Północnej – jest dofinansowanie, wkrótce przetarg

10:05
III etap Trasy Północnej
Fot. UM Szczecin

Trwa proces przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego na III etap Trasy Północnej w Szczecinie. Miasto pozyskało finansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury drogowej, w tym dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, chodników, ścieżek rowerowych oraz rozbudowę układu rond w rejonie „Galerii Północ”. Dodatkowo, planowane jest wyznaczenie terenu pod przyszłe torowisko tramwajowe oraz połączenie z obwodnicą Polic.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co umożliwiło uruchomienie procesu przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przed ogłoszeniem przetargu konieczne jest zinwentaryzowanie i zaktualizowanie dokumentacji projektowej, obejmującej kosztorys robót oraz uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Jak informuje rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji, Piotr Zieliński, prace związane z aktualizacją projektu budowlanego są na ukończeniu, obejmujące między innymi określenie granic terenu pod inwestycję. Wszystkie wymagane opinie oraz decyzję środowiskową zostały uzyskane zgodnie z obowiązującą ustawą.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do końca marca. Dokumentacja przetargowa zostanie dodatkowo uzupełniona o program funkcjonalno-użytkowy, obejmujący połączenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin. W ramach tej części inwestycji przewidziana jest przebudowa ulicy Szczecińskiej na odcinku około 500 metrów do granicy z Gminą Police.

Cała Trasa Północna ma połączyć obwodnicę Śródmiejską z Szosą Polską.

Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowane jest na III kwartał 2024 roku. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., zapewniając odpowiednią koordynację działań i terminową realizację projektu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl