Rozpoczyna się migracja ropuchy szarej. Ograniczenia w ruchu samochodów przy Jeziorze Szmaragdowym

09:55
migracja ropuchy szarej
Fot. UM Szczecin

Wiosną rozpoczyna się okres aktywności rozrodczej ropuchy szarej (Bufo bufo), co wiąże się z migracją tych płazów w kierunku zbiorników wodnych, gdzie odbywają się ich godowe rytuały. Jednym z miejsc ich migracji jest Jezioro Szmaragdowe.   Aby chronić płazy, przy Jeziorze Szmaragdowym mogą pojawić się ograniczenia w ruchu samochodów.

Aby zapewnić ochronę ropuchom oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń dla tych płazów, planowane są pewne restrykcje dotyczące ruchu samochodów w ich trasie migracyjnej. W szczególności dotyczy to ulicy Kopalnianej oraz przyległego parkingu, który stanowi istotny punkt na ich drodze do Jeziora Szmaragdowego. Pracownicy Lasów Miejskich ZUK czuwają nad bezpieczeństwem płazów, starając się minimalizować ryzyko potrąceń przez pojazdy.

Stąd apel do kierowców odwiedzających tę okolicę o zostawienie pojazdów na dolnym parkingu, za wiaduktem, aby uniknąć zakłócania naturalnych migracji ropuch. W przyszłości planowane jest całkowite wyłączenie górnego parkingu z użytku. Informacje na temat tego apelu oraz wskazówki dotyczące dojazdu do dolnego parkingu są umieszczone na tablicach informacyjnych rozmieszczonych w terenie.

Ponadto, aby ograniczyć ryzyko obecności ropuch na drogach, planowane są specjalne ogrodzenia z geowłókniny, które zabezpieczą płazy przed dostępem do ruchliwych ulic. Po schwytaniu, płazy zostaną przeniesione przez pracowników Lasów Miejskich w bezpieczne miejsce, z dala od potencjalnych zagrożeń.

Nie tylko w okolicy Jeziora Szmaragdowego, ale również w rejonie Goplany w Lesie Arkońskim, ropuchy są aktywne i wymagają szczególnej uwagi ze strony osób korzystających z terenów leśnych, zwłaszcza rowerzystów.

– Natomiast wszystkie osoby, które spacerują w okolicach Jeziora Szmaragdowego oraz Goplany i spotkają na swojej drodze ropuchy bufo bufo prosimy o to, aby nie próbowały ich przenosić i pozostawiły płazom przestrzeń do wędrówki. – dodała Paulina Łątka. 

Migracje ropuch oraz związane z nimi działania mające na celu ochronę tych płazów mogą trwać przez kilka tygodni.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl