Szpital „Zdroje” z szansą na utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Do szpitala „Zdroje” trafia coraz więcej młodych pacjentów z problemami natury psychicznej. Czy placówka ma szansę na utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, które znacząco poprawiłoby standardy leczenia? W piątek, 15 marca 2024 roku odbył się briefing prasowy, podczas którego minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła o możliwościach na realizację inwestycji, a marszałek województwa Olgierd Geblewicz przekazał na jej ręce pismo z prośbą o zwiększenie alokacji Funduszu Medycznego umożliwiającego powstanie Centrum.

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” jest jedynym tego typu ośrodkiem w regionie. Przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, lecz także z zachodniej części województwa pomorskiego oraz z województwa lubuskiego. Wobec pogarszającej się sytuacji psychiatrii dziecięcej w Polsce już w 2021 roku placówka zgłosiła, do konkursu prowadzonego przez resort zdrowia, projekt budowy obiektu na potrzeby stacjonarnego oraz ambulatoryjnego leczenia chorób psychiatrycznych dzieci i młodzieży wraz dostosowaniem infrastruktury i zakupem sprzętu. Wniosek zakładał budowę nowego obiektu i zwiększenie liczby łózek stacjonarnych z 36 do 50, a także utworzenie dziennego oddziału psychiatrycznego dla 15 dzieci. Dokumentacja przeszła pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale dofinansowania poprzedni rząd nie przyznał.

Dziś wspólnie musimy stawić czoła problemom psychiatrii dziecięcej. Problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży narastają z roku na rok. Tylko w ostatnich trzech latach mieliśmy dwa razy więcej przypadków chorób psychicznych u dzieci niż przed pandemią. Szczecin i region zasługują na profesjonalną placówkę zdrowia psychicznego Mimo doskonałej kadry nie udało się jak na razie zrealizować naszych planów. Jesteśmy przygotowani pod względem dokumentacji i wizualizacji. Niestety na przeszkodzie – o czym jestem przekonany – stanęły względy polityczne poprzedniego rządu, gdyż szpital „Zdroje” jest placówką marszałkowską, a nie podlega ministerstwu, stąd inwestycja uplasowała się na liście rezerwowej. Chciałbym symbolicznie przekazać na ręce Pani Minister pismo z informacją o tym istotnym projekcie. Wierzę, że niebawem uda się to zmienić – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz wręczając pismo minister zdrowia.

Polska psychiatria potrzebuje zmian, co potwierdziła szefowa resortu zdrowia. Zmiany są konieczne, aby zatrzymać pogarszającą się – szczególnie po pandemii – sytuację.

Czy jest zatem szansa na utworzenie centrum psychiatrii dziecięcej w szpitalu „Zdroje”?

– Jestem przekonana, że są możliwości przejścia od stanu wizualizacji do stanu realizacji i to nie dlatego, że to szpital marszałkowski czy resortowy. Po prostu polska psychiatria potrzebuje zmian. To priorytet w zakresie zdrowia rządu premiera Donalda Tuska, stąd znaleźliśmy dodatkowe 3 mld zł na psychiatrię. Cieszę się, że pracownicy tego szpitala chcą współpracować, by dobrze zorganizować opiekę psychiatryczną. Jeszcze w marcu ogłosimy konkurs na psychiatrię dziecięcą i młodzieżową. Chcemy, aby wszystkie ośrodki potrzebujące pomocy mogły z niego skorzystać. Są na to fundusze. To środki budżetowe z Funduszu Medycznego – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Potrzeba utworzenia Centrum jest ogromna. Wskazują na to statystyki. Rok 2023 był dla szpitala „Zdroje” rekordowy. Ilość hospitalizacji na oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej przekroczyła 600. W kulminacyjnym momencie na 36-łóżkowym oddziale leczonych było nawet 50 pacjentów.

Toczymy bój o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Mamy świadomość wielkich problemów polskiej psychiatrii. Niestety w ciągu ostatnich trzech lat nie udało się nam zrealizować planów budowy nowoczesnego Centrum. Będziemy aplikować o środki w marcowym konkursie, bo nasza infrastruktura dla pacjentów z problemami psychicznymi mieści się w pawilonie z lat 70. Czas to zmienić. Chcemy mieć miejsce zapewniające komfort leczenia, z wygodnymi pomieszczeniami i salami szkoleniowymi. Mamy personel medyczny i narzędzia. Potrzebujemy wsparcia finansowego. Wizyta Pani Minister napawa nas wielkim optymizmem – podkreślił dyrektor szpitala „Zdroje” Łukasz Tyszler.

 

Projekt uwzględniający nowy obiekt dla potrzeb psychiatrii dzieci i młodzieży miałby znacząco poprawić standardy leczenia.

Większe byłby pomieszczenia, więcej byłoby łóżek, szersze miałyby być korytarze, a pokoje mogłyby być pojedyncze. Wartość kosztorysowa inwestycji to około 150 mln zł.

Gośćmi piątkowego briefingu prasowego były dziewczęta zaangażowane w projekt w projekt „Dbaj o Zdro(w)je” („Dbaj o zdrowie, dbaj o Zdroje”), które zbierają fundusze z przeznaczeniem na organizację w szpitalu „Zdroje” zajęć terapeutycznych dla dzieci z problemami natury psychicznej. Jak zaznaczyła Martyna Kawiak udało się już dotąd zebrać ponad 70 tys. zł. Za swoją postawę i zaangażowanie otrzymały gromkie brawa i drobne upominki.

Zobacz także:

Szczecińscy licealiści zbierają pieniądze na dogoterapię i teatroterapię dla pacjentów Szpitala „Zdroje”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl