Kategoria „A+” za działalność badawczą dla PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w ocenie jakości działalności naukowej otrzymał najwyższą kategorię „A+”, świadczącą o jakości prowadzonych badań w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Uznano ponadprzeciętną efektywność badawczą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdyż kategorię „A+” otrzymują podmioty o międzynarodowym znaczeniu osiągnięć i wiodącym wpływie na rozwój w reprezentowanej dziedzinie w skali kraju. Nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu natomiast, decyzją Ministerstwa Nauki i Edukacji, otrzymały drugą najwyższą w kolejności kategorię „A”.

Wynik ewaluacji jest kluczowym w działalności Uczelni, gdyż przekłada się bezpośrednio na uprawnienia do prowadzenia studiów, a także szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów; zależy od niego także wysokość subwencji przeznaczonej na naukę.

Przyznane kategorie naukowe są ważnym sygnałem o dostrzeżeniu środowiska naukowego PUM, a tym samym daje możliwość ubiegania się o uzyskanie statusu uczelni badawczej. Co z kolei oznacza dołączenie do grona wybranych, prestiżowych ośrodków naukowych w kraju oraz uzyskania większych środków na rozwój i działalność naukową.

Zobacz także:

Uniwersytet Szczeciński oraz PUM z prestiżowym wyróżnieniem

Akademia Sztuki w Szczecinie z kategorią naukową A w sztukach muzycznych!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl