Od piątku zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej

Trwa przebudowa ulic w ramach projektu związanego z modernizacją układu drogowego na północy Szczecina. Od piątku 26 kwietnia w związku z pracami w rejonie ulicy Kredowej i Urlopowej nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu zakłada:

  • całkowite zamknięcie ulicy Urlopowej za zjazdem w ulicę Astronomiczną do włączenia w ulicę Białej Mewy;
  • całkowite zamknięcie ulicy Kredowej od skrzyżowania z ulicą Rafy Koralowej do skrzyżowania z ulicą Kaskadową.
ul. Urlopowa – organizacja ruchu / Fot. UM Szczecin
ul. Kredowa – organizacja ruchu / Fot. UM Szczecin

Dojazd do posesji mieszkańców na wskazanych odcinkach ulic będzie zapewniony.

O inwestycji

Prace budowlane obejmują przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), rozbiórkę obiektów kubaturowych, zagospodarowanie zieleni.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie. Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

  1. ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
  2. ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  3. ul. Urlopowa;
  4. ul. Czesława Miłosza – przedłużenie;
  5. ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
  6. ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
  7. ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
  8. ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin
zmiana organizacji ruchu na ul. Kredowej
Fot. UM Szczecin

/Źródło: UM Szczecin/