Uniwersytet Szczeciński oraz PUM z prestiżowym wyróżnieniem

Uniwersytet Szczeciński oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny otrzymały wyróżnienie Elsevier Research Leaders Award 2021. Uczelnie zatriumfowały w swoich kategoriach – US otrzymał wyróżnienie Humanities, za znaczący postęp w publikacjach poświęconym naukom humanistycznym w Polsce. PUM z kolei otrzymał wyróżnienie w kategorii Medical Sciences. Na czym polega inicjatywa Elsevier, w ramach której przyznawane są nagrody?

Interesujący projekt

Celem projektu jest poprawa postrzegania dorobku naukowego polskich uczelni na całym świecie. W tym celu podejmuje się działania z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie rozmaitych grantów, a także zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie. Dodatkowym plusem jest większy poziom umiędzynarodowienia. Research Impact Leaders Award została przyznana po raz pierwszy w 2016 roku. Nagroda jest częścią inicjatywy Elsevier, która ma na celu wspomaganie badań naukowych. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Uniwersytet Szczecińskich i PUM z wyróżnieniami

Nagrody zostały przyznane zostały w kilku kategoriach. Jedną z nich jest Agriculture Sciences, w której nagrodę uzyskał Uniwersytet Rzeszowski, a wyróżnienia trafiły do Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  Druga kategoria to Engineering and Technologies, a główną nagrodę w niej uzyskała polska Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżnienia trafiły natomiast do Politechniki Gdańskiej i Politechniki Lubelskiej. Kolejna kategoria to Humanities, w której wyróżnienie otrzymał m.in. Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet SWPS. Zwyciężył z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W konkursie wybór przeprowadzono także w kategorii Medical Sciences, w której triumfował Uniwersytet Jagielloński, a wyróżnienia otrzymały Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Warszawski otrzymał z kolei nagrodę w kategorii Natural Scieces, a wyróżnienia powędrowały do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do Uniwersytetu w Białymstoku. Ostatnią kategorią była Social Sciences, gdzie wyróżnienia otrzymał Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl