Akademia Sztuki w Szczecinie z kategorią naukową A w sztukach muzycznych!

Akademia Sztuki w Szczecinie ma powody do radości. Po ponownej weryfikacji eksperckiej uzyskała w sztukach muzycznych kategorię naukową A. Najmłodsza publiczna uczelnia artystyczna uzyskała zatem niezwykle wysoką ocenę, a jeszcze wyższą otrzymała w dziedzinie sztuk plastycznych, bo tam szczecińskiej uczelni przydzielono ocenę A+!

Akademia Sztuki złożyła odwołanie 

Akademia Sztuki złożyła odwołanie, które poskutkowało ponowną weryfikacją uczelni i przyznaniem nowej kategorii. Jak mówi dr hab. Barbara Halec – to zasługa artystów i naukowców.

– Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowaną postawę, a szczególnie dr Alicji Deleckiej-Bury i dr. Jakubowi Stefkowi za pomoc w przygotowaniu odwołania – mówi Halec

Podczas ewaluacji, którą prowadzono w lipcu poprzedniego roku, szkoła uzyskała w dyscyplinie sztuk muzycznych kategorię B+. W sierpniu placówka złożyła jednak wniosek o ponowną ocenę 62 osiągnięć artystycznych zgłoszonych w systemie oraz o ponowną ocenę dwóch opisów wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

W wyniku prac Komisji Ewaluacyjnej podniesiono ocenę części osiągnięć artystycznych wykładowców Akademii. Komisja uznała także, że działanie: „Budowanie marki «POLSKA» jako rezultat działalności dyrektorów artystycznych międzynarodowych festiwali muzycznych wpisuje się w strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podmiot słusznie wskazał na zaangażowanie pedagogów i ich kluczową rolę w przedsięwzięciu. Prawidłowo została także wykazana grupa beneficjentów, którzy rekrutują się z różnych krajów. Tym samym przedsięwzięcie nosi znamiona projektu o zasięgu międzynarodowym.”

Także działanie Budowanie kapitału społecznego jako rezultat międzynarodowej działalności artystycznej dyrygentów chórów amatorskich eksperci uznali, za osiągnięcie międzynarodowe o istotnym znaczeniu dla beneficjentów, które służy budowaniu dobrych relacji różnych narodów. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W opinii ekspertów, wszystkie te aspekty zostały zauważone i uwzględnione już w I instancji oraz uznane za istotne. Po ponownej ocenie i przejrzeniu dostępnej dokumentacji uznano, że znaczenie wpływu zostało zbyt nisko ocenione.”

Wyższa ocena

Wyniki punktowe, które przyznano po ponownej ewaluacji stanowiły podstawę do podwyższenia stopnia Akademii Sztuki w Szczecinie do kategorii A w sztukach muzycznych.

Uzyskane wyniki punktowe stanowiły podstawę do zaliczenia działalności naukowej Akademii Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki muzyczne do kategorii naukowej A.

To ważne dla uczelni, że ponowna ocena przyniosła podniesienie kategorii z B+ na A w sztukach muzycznych – podkreśla Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosława Jarmołowicz – Gratuluję wydziałom muzycznym tego sukcesu. Wierzę, że ta ocena wpłynie na lepsze finansowanie Akademii i pozwoli muzykom na dalszy rozwój, skutkujący w przyszłości uzyskaniem najwyższej kategorii.”

Akademia miała jednak powody do radości już przy pierwszej ewaluacji, bo dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki szczecińskiej uczelni otrzymała najwyższą możliwą ocenę, czyli A+. Ocenie w obu dziedzinach podlegały przede wszystkim: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wszystkie uczelnie wyższe w Polsce podlegały w 2022 roku ewaluacji. Ocena działalności w latach 2017 – 2022 przeprowadzona została przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jej wyniki mają fundamentalne znaczenie dla uczelni, bo właśnie od przyznanej kategorii wiekowej zależą m.in. finansowanie, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów czy tworzenia nowych kierunków. Kategoria naukowa decyduje także o prestiżu, renomie i znaczeniu Akademii w środowisku naukowym i artystycznym.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl