Włamanie do systemu zarządzania SPP

09:44
włamanie do systemu zarządzania SPP

Ktoś włamał się do systemu zarządzania Strefy Płatnego Parkowania  i zmienił numer konta bankowego do wnoszenia opłaty dodatkowej. Włamanie do systemu zarządzania SPP miało miejsce prawdopodobnie 17 kwietnia.

Chodzi o numer rachunku na papierowym zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, który kontroler SPP wkłada za wycieraczkę pojazdu bez ważnej opłaty za postój. Do zhakowania systemu doszło prawdopodobnie 17 kwietnia, bo zawiadomienia z fałszywymi numerami bankowymi pojawiły się w dniach 17-22 kwietnia.

W czasie trwania incydentu, kontrolerzy SPP wydali łącznie 541 zawiadomień w Strefie Płatnego Parkowania oraz 94 zawiadomienia za postój bez ważnego biletu na płatnych parkingach niestrzeżonych (PPN).

Przestępcy zastąpili numer rachunku NiOL trzema różnymi rachunkami bankowymi – dwoma należącymi do oddziału Banku PKO BP w Świdnicy oraz jednym należącym do banku z siedzibą w Belgii. Potencjalnie, na te konta mogło wpłynąć łącznie 72,9 tys. zł, jednakże istnieje możliwość, że fałszywe rachunki nie są aktywne, gdyż istnieją sygnały wskazujące na to, że wpłacane na nie środki mogą być zwracane.

Spółka NiOL poinformowała policję oraz banki o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na próbie wyłudzenia środków pieniężnych poprzez fałszywe zawiadomienia o nieopłaconych postojach.

Co z kierowcami, którzy dokonali wpłaty na fałszywe konto?

Kierowcy, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta i nie odzyskali ich, zostaną zwolnieni z konieczności wpłaty na rzecz Gminy Szczecin i NiOL z tytułu podrobionych zawiadomień. Ponadto, NiOL zamierza poinformować listownie wszystkich kierowców, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia o zaistniałej sytuacji i podjętych przez spółkę działaniach.

Po wykryciu incydentu, firma Nextivo Technologies, odpowiedzialna za system zarządzania SPP, wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia w systemie we współpracy z NiOL. Dodatkowo, kontrolerzy SPP zostali zobowiązani do sprawdzania numeru rachunku na drukowanych zawiadomieniach.

NiOL prosi wszystkich kierowców, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia, o weryfikację numeru rachunku do opłaty dodatkowej.

Poniżej podajemy właściwe numery rachunków:

  • Strefa Płatnego Parkowania (SPP): 40 1020 4795 0000 9802 0259 3069
  • Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN): 15 1020 4795 0000 9202 0447 0084.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl