Średniowieczna bulla papieska odkryta w okolicach Wysokiej Kamieńskiej

13:10
Średniowieczna bulla papieska
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Kolejne odkrycie na Ziemi Kamieńskiej. Pan Jacek Ukowski, prezes Stowarzyszenia im. Św. Korduli, odkrył prawdziwą perełkę podczas eksploracji przy drodze nr 108 w pobliżu torów kolejowych, na wysokości Wysokiej Kamieńskiej: napotkał fragment średniowiecznej ołowianej bulli papieskiej. To trzecia bulla, która w ostatnich latach trafiła do muzeum, druga w ciągu roku – informuje dyr. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka.

Jak informuj Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej: Na awersie bulli znajduje się napis uncjalny: w pierwszy rzędzie …NE i poniżej ….US (imię papieża, niestety niekompletne), pierwotnie poniżej imienia umieszczony był skrót tytułu PP (Pastor Pastorum) i cyfra rzymska z kolejnym imieniem papieża.
Na tej podstawie, czyli nie pełnej zachowanej inskrypcji trudno ją przepisać do konkretnego biskupa Rzymu. Zachowane litery i ikonografia mogą być przyporządkowane taki papieżom jak: Benedykt XI (1303-1304), Klemens V (1305-1314), Benedykt XII (1334-1342), Klemens VI (1342-1352). Czyli bullę można datować pomiędzy 1303 a 1352 rokiem.

Miejsce znaleziska dodaje tej historii dodatkowego kolorytu. Gdyby takie odkrycie miało miejsce na terenie ośrodka miejskiego, np. we Wrocławiu nikogo by to nie zdziwiło. Usytuowane w odległości 11 kilometrów od Golczewa, gdzie w XIV wieku biskupi kamieńscy mieli swoją rezydencję, to znalezisko staje się prawdziwą enigmą. Teoria głosi, że bulla mogła zostać wtórnie zdeponowana podczas budowy drogi lub zagubiona przez kogoś, dla kogo stanowiła pamiątkę. Jednak najbardziej ekscytująca wersja mówi o jej zniszczeniu w drodze do adresata i pozostawieniu na skraju drogi. Zapewne będzie to dla nas kolejna nierozwiązana zagadka. Raczej już nie znajdziemy na nią odpowiedzi. Tym bardziej, że bulla zachowała się tylko we fragmencie.

Średniowieczna bulla papieska
Trzy bulle papieski odkryte w ostatnich latach na Ziemi Kamieńskiej. /Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Trzy bulle odkryte w regionie

Pierwszą ołowianą pieczęć bulli z czasów tzw. niewoli awiniońskiej papieża Benedykta XII (1334-1342) odkryto w 2020 r. na polu w okolicy Kamienia Pomorskiego.

Drugą znaleziono w lutym 2023 w czasie prowadzonych prac archeologicznych przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim.

Pan Jacek Ukowski znalazł trzecia. Jest on jest jedyną osobą w Polsce, któremu udało się dwukrotnie znaleźć bulle papieskie, a dokonanie tego w ciągu jednego roku to prawdziwy fenomen!

Więcej o odkryciu – TUTAJ