Bulla papieska z XIV w. po renowacji wróciła do Kołobrzegu

Znaleziona w 2021 roku na terenie Budzistowa (pow. kołobrzeski) średniowieczna bulla przeszła renowację. Udało się ustalić, że pochodzi z okresu panowania papieża Bonifacego IX (1350-1404).

W 2021 roku Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza PARSĘTA prowadząc poszukiwania na północ od dawnego cmentarza w miejscowości Budzistowo (pow. kołobrzeski) natrafiła na bullę papieską.

„Znalezisko to jest chyba najcenniejszym znaleziskiem, jakie nasza grupa dokonała w ciągu sześciu lat działalności przy Muzeum Oręża Polskiego, ale szukamy dalej” – powiedział Jan Orliński z Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej PARSĘTA.

Znalezisko zostało przekazane do oczyszczenia i konserwacji specjalistycznej pracowni w Krakowie. Po zakończeniu prac okazało się, że jest to średniowieczna bulla z okresu panowania papieża Bonifacego IX (1350-1404).

„Dzięki badaniom składu fizyko-chemicznego tego zabytku, wiemy, że jest oryginalne” – powiedział kierownik Działu Historii Kołobrzegu dr Roberta Dziemba. „Najważniejszy dla nas jest rewers, ponieważ znajduje się tam informacja o aktualnym pontyfikacie papieża, który dany dokument wydał. Dzięki temu wiemy, że jest to papież Bonifacy IX” – dodał.

Analiza składu metalu wskazuje, że jest to niemal czysty ołów, który pozyskano z galenitu. Jego złoża znajdowały się na terenie Cypru, Sardynii, Grecji i Hiszpanii.

Bulla w języku łacińskim oznacza niewielką okrągłą rzecz. W ten sposób nazywano okrągłą pieczęć papieską, najczęściej ołowianą, choć były też złote.

Na awersie bulli budzistowskiej znajdują się podobizny świętych Piotra i Pawła. Pieczęć była zawieszana na jedwabnych sznurkach do pergaminu, na którym znajdowały się papieskie decyzje czy przywileje albo odpusty.

Analizę historyczną przeprowadził dr Robert Dziemba, kustosz i kierownik Działu Historii Kołobrzegu. W swojej monumentalnej pracy dotyczącej historii dawnego Kołobrzegu, pastor Johann Friedrich Wachsen opracował dzieje Klasztoru Staromiejskiego.

Wskazuje on, że w 1397 roku papież Bonifacy wydał list odpustowy dla benedyktynek ze Starego Kołobrzegu (dziś Budzistowo), gwarantując odpust zupełny tym, którzy nawiedzą tutejszy kościół. Wachsen podaje datę listu odpustowego, zwanego bullą: 1397 rok i imię papieża: Bonifacy. W owym czasie był to papież Bonifacy IX.(PAP)

Bulla papieska z XIV w.
Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Bulla papieska z XIV w.
Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Bulla papieska z XIV w.
Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

/Źródło: naukawpolsce.pl Autor: misz/ mir/

Zobacz także:

Fragment średniowiecznej bulli papieża Innocentego odnaleziony w Kamieniu Pomorskim!

Z dna Odry wydobyto średniowieczny miecz. „To znalezisko unikatowe w skali Europy”

Po 38 latach wrak słowiańskiej łodzi doczeka się konserwacji!

Włócznia sprzed 9 tysięcy lat – unikatowe odkrycie pod Szczecinem