Niezwykły zabytek znaleziony pod Kamieniem Pomorskim: późnośredniowieczna szlufka do kluczy lub sakiewki!

Niedawno dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego w okolicach Kamienia Pomorskiego. Podczas legalnych poszukiwań przy użyciu sprzętu elektronicznego, pan Damian Tomczyk, członek Stowarzyszenia im. Św. Korduli, natrafił na późnośredniowieczną szlufkę do zawieszania kluczy lub sakiewki.

Odkryty artefakt, o wysokości 56 mm, zachował się w bardzo dobrym stanie. Jego frontowy panel przybiera formę antropomorficzną, gdzie głowa postaci jest schematycznie zaznaczona, a ręce oparte na biodrach tworzą łuk, z otworami o średnicy 4 mm. Na torsie i biodrach widoczne są charakterystyczne dla epoki późnego gotyku nacięcia, tworzące strój. Poniżej stroju znajduje się pionowy otwór oraz otwór prawdopodobnie przeznaczony do zawieszania kluczy lub sakiewki.

Jest to trzecie znalezisko tego typu w okolicy Kamienia Pomorskiego. Podobne szlufki zostały odkryte wcześniej w 2017 i 2018 roku, pierwsza w okolicach Trzebiatowa, przekazana do instytucji przez pana Łukasza Murzynowskiego, a druga przez pana Cezarego Siomkę na polu w okolicach Skarychowa.

Tego typu zabytki są bardzo rzadkie i spotykane głównie w północno-zachodniej części Polski. Dotychczas odnaleziono jedynie 15 analogicznych szlufek w Europie, z czego większość – 12 – w Niemczech, głównie w Bawarii, oraz po jednej na Węgrzech i w Austrii. Odkrycie takiej szlufki stanowi ważny wkład w zrozumienie historii i kultury regionu oraz bogactwo dziedzictwa archeologicznego.

późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook
późnośredniowieczna szlufka
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Zobacz także:

Odkryto tajemniczy głaz na polu w Gminie Kamień Pomorski. To mogło być pogańskie miejsce kultu!

Średniowieczny trakt – kolejne odkrycie archeologiczne w Kamieniu Pomorskim

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl