Nagroda Ministra Nauki za całokształt dorobku dla prof. dr hab. inż. Ryszard Pałki

Szczecin

13:25
Ryszard Pałka
Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

W dniu urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego, polska nauka obchodzi swoje święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w auli Politechniki Warszawskiej. Na gali minister nauki, Dariusz Wieczorek, wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. W gronie 15 naukowców uhonorowanych  Nagrodą Ministra Nauki za całokształt dorobku znalazł się prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka.

Nagrody ministra nauki przyznawane są co roku. Kandydatów zgłaszają między innymi rady naukowe, rady wydziałów oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk. Ze 101 wniosków, 95 trafiło do oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Zespół doradczy złożony z przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych, w pięciu kategoriach, obejmujących osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktyki, wdrożeń, organizacji oraz całokształtu dorobku.

Podczas gali minister Dariusz Wieczorek podkreślał rolę nauki w rozwoju gospodarczym, zachęcając do bliższej współpracy między sektorem nauki a biznesem.

Nagroda Ministra Nauki za całokształt dorobku dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Pałki

Profesor Ryszard Pałka, ceniony specjalista w dziedzinie napędów, silników i maszyn elektrycznych, został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki za swoje osiągnięcia. Od wielu lat kieruje zbudowanym przez siebie zespołem pracowników Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych, w którym realizowane były liczne projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych. Był kierownikiem oraz wykonawcą w projektach Narodowego Centrum Nauki i projektach Europejskich, jak również współautorem kilku zgłoszeń patentowych m.in. dotyczących nowoczesnych silników elektrycznych. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Korea, Chiny i Indie).

Poza działalnością naukową, prof. Ryszard Pałka pełnił ważne funkcje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zajmując stanowiska Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni oraz Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Jego zaangażowanie objęło również różne gremia zewnętrzne, w tym radę naukową Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Wojewódzką Radę ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,  Societas Humboldtiana Polonorum oraz Komisję Nauk Elektrycznych poznańskiego oddziału PAN.

Aktualnie pełni rolę Rzecznika Akademickiego oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.  Prof. R. Pałka jest vice-przewodniczącym Oddziału Szczecińskiego PTETiS, członkiem Zarządu International Maglev Board (od 2018 r.) oraz członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

/Źródło: ZUT w Szczecinie/