Spacer z Inicjatywą po Międzyodrzu już 24 lutego!

W sobotę, 24 lutego 2024 r., o godzinie 11:00, odbędzie się kolejny spacer po Międzyodrzu – tym razem wzdłuż Odry Wschodniej, na południe. To spacer z Inicjatywą, by idea stworzenia Parku Narodowego Doliny Odry stała się faktem.

Katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku przyczyniła się do powstania inicjatywy obywatelskiej, składającej się z lokalnych działaczy, przyrodników, naukowców, fotografów, artystów i muzyków, którzy opowiadają się za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Nie jest to nowy pomysł, starania o utworzenie parku zostały podjęte ponad trzydzieści lat temu przez profesorów Jasnowskich i Succowa. Miał wtedy powstać międzynarodowy polsko-niemiecki, ale udało się tylko po niemieckiej stronie – po stronie polskiej ustanowiono jedynie park Krajobrazowy.

Źródło: wloczykij.com

Dzisiaj Międzyodrze to zaniedbane łąki, plątanina kanałów oraz stare zabytkowe urządzenia hydrotechniczne. Jednocześnie to unikalny obszar, wielka różnorodność flory i fauny i długa lista gatunków chronionych. Co ważne, to także unikatowe torfowisko w skali Europy z roślinnością, która nie występuje już u ujścia innych europejskich rzek.

Dzięki temu, że powstanie Park Narodowy, miejsce to zostanie przygotowane do różnych form turystyki. Kanałami będziemy podróżować  łodziami i w zrównoważony sposób będziemy obserwowali przyrodę. Powstanie możliwość wyremontowania dziedzictwa technicznego, śluz ręcznych , które były przygotowane aby ludzie mogli samodzielnie poruszać sie po tym terenie. Park Narodowy to też możliwość udostepnienia Międzyodrza dla ruchu turystycznego, który byłby zrównoważony, tematyczny, profilowany i nastawiony na poznanie na odkrywanie świata przyrody. – tłumaczy Inicjatywa.

Miejsce zbiórki: plac przy Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, sobota 24.02.2024, godzina 11:00. Wstęp wolny, bez wcześniejszej rejestracji.

Zobacz także:

Są deklaracje o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl