Układ drogowy północ: wkrótce rusza budowa drugiego etapu

10:11
ruszy budowa drugiego etapu
Fot. UM Szczecin

Umowa na realizację prac związanych z przebudową odcinków ulicy Wapiennej oraz ulicy Północnej w Szczecinie została podpisana, a teren budowy został oficjalnie przekazany wykonawcy. Wkrótce rusza budowa drugiego etapu.

Wykonawca projektu o nazwie „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest Konsorcjum Firm TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o. Prace, które stanowią element projektu , rozpoczną się wkrótce.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Planowane prace obejmują budowę nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz instalację nowego oświetlenia ulicznego. Planowana jest również budowa kanału teletechnicznego oraz przebudowa kolizyjnych odcinków sieci podziemnych, takich jak sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, gazowe, wodociągowe i teletechniczne. Dodatkowo, planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych.

Cały zakres prac obejmuje również budowę ośmiu ulic o łącznej długości blisko 4,9 km, w tym ulicę Kredową, Ostoi-Zagórskiego z Rondem Kredowa, Urlopową, Czesława Miłosza (przedłużenie), Andersena, Północną oraz Wapienną.

Termin wykonania zamówienia został ustalony na 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 6 418 447,86 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl