Kładka nad ulicą Struga – wykonawca wybrany

Szczecin

Firma PORR S.A. została wyłoniona jako zwycięzca przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Struga. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 654 560,60 zł brutto.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy etap prac obejmuje stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji, które są niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Drugi etap obejmuje faktyczną realizację budowy. Zakres prac jest zgodny z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i może obejmować:

  1. Budowę kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Struga z pochylniami i schodami.
  2. Budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą.
  3. Wykonanie oświetlenia.
  4. Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z kładki i pochyleń.
  5. Przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, która koliduje z planowaną inwestycją.
  6. Wykonanie zagospodarowania zieleni.
  7. Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, które kolidują z projektem.
  8. Wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.

Cały projekt ma być zrealizowany w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Kładka zostanie umiejscowiona między ul. Iwaszkiewicza a Outlet Parkiem.

Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a nadzór nad jej realizacją spoczywa na spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl