Nad ul. Struga powstanie kładka pieszo-rowerowa

Szczczecin

09:32
kładki nad Struga
Fot. UM Szczecin

Do 16 sierpnia trwa nabór ofert w przetargu na budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga. Powstanie kładki było postulatem mieszkańców w ramach SBO 2021.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga” w ramach projektu SBO 2021 „Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca będzie miał za zadanie opracować kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienie i decyzje potrzebne do realizacji prac budowlanych. Prace budowlane zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym mogą obejmować m.in.:

  1. budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga wraz z pochylniami i schodami;
  2. budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą;
  3. wykonanie oświetlenia;
  4. wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni;
  5. przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej kolidującej z planowaną inwestycją;
  6. wykonanie zagospodarowania zieleni;
  7. przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej;
  8. wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.

Termin wykonania zamówienia  wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

/Źródło: UM Szczecin/