„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – jak złożyć wniosek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:

Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza)
71-104 Szczecin.

Kiedy:

Poniedziałek 8.00 do 15.00.
Wtorek – czwartek 10.00 do 14.00.
W piątki wnioski nie są przyjmowane.

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników!

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

  • wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),
  • oświadczenie osoba z niepełnosprawnością,
  • oświadczenie osoba z niepełnosprawnością posiadająca opiekuna.

Wniosek pobierzesz TUTAJ.

Завантажте анкету.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl