Dlaczego wycięto drzewa na placu Zgody?

24 marca 2022 roku Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina zwróciła uwagę na brak trzech drzew na placu Zgody. W sprawie tej wycinki, na początku kwietnia, interpelację wniósł Przemysław Słowik. Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta Daniel Wacinkiewicz.

Dlaczego te trzy drzewa zostały wycięte? Radny miejski wyraził w swojej interpelacji głębokie rozczarowanie:

Jest to skandaliczne postępowanie, nie tylko wobec drzew, ale również wobec mieszkańców, które tylko skutecznie zmniejsza zaufanie do urzędników i instytucji samorządowych. Nie ukrywam, że również czuję się w tej sytuacji wprowadzony w błąd, a co za tym idzie przekazałem mieszkańcom informacje, które na koniec dnia, okazały się nic nie warte, nieprawdziwe. Wiarygodność instytucji samorządowych względem mieszkańców, jest w ostatnich latach wyjątkowo nadszarpnięta, szczególnie w kontekście wycinek drzew, niszczenia terenów zielonych i inwazyjnej ingerencji w środowisko naturalne. Takie sytuacje, tylko pogłębiają utratę tej wiarygodności.

[Fragment interpelacji Przemysława Słowika]

W związku z zaistniałą sytuacją zadał dwa pytania:

1. Dlaczego usunięto wskazane drzewa z pl. Zgody, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że zostaną one ocalone?
2. Jakie nasadzenia pojawią się na pl. Zgody? Proszę o szczegóły dotyczące sadzonek.

Odpowiedź Miasta

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi Daniela Wacinkiewicza – Zastępcy Prezydenta – drzewa te zostały zakwalifikowane do wycięcia już na etapie dokumentacji projektowej ze względu na zły stan zdrowotny. Zostało to potwierdzone podczas oględzin, a zgodę wydał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W zamian za to na placu Zgody zostaną wykonane nowe nasadzenia w układzie komponowanym w liczbie 14 okazów młodych drzew. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia 3 230 krzewów.

Szczegóły dostępne TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl