Powstanie trasa rowerowa ze Starego Czarnowa do Szczecina

Dziewięciokilometrowa trasa rowerowa łącząca Szczecin i Stare Czarnowo ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale także dużym ułatwieniem komunikacyjnym dla mieszkańców.

Dzisiaj w Szczecinie, marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz oraz wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska, podpisali umowę wsparcia finansowego dla tej inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020.

Wielki dzień dla Starego Czarnowa

Gmina Stare Czarnowo od wielu lat czeka na trasę rowerową z prawdziwego zdarzenia. Dzięki podpisanej dziś umowie to marzenie wreszcie się spełni. Nowa, dziewięciokilometrowa ścieżka rowerowa połączy Stare Czarnowo i Kołbacz ze Szczecinem. – Moda na rower nie słabnie, dlatego każdy nowy odcinek infrastruktury dla cyklistów cieszy. W tym miejscu regionu cieszy podwójnie, bo to Szczeciński Obszar Metropolitalny, gdzie połączenia drogowe i trasy rowerowe mają szczególnie znaczenie dla codziennego życia – przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Ta inwestycja jest największym turystyczno-rekreacyjnym projektem infrastrukturalnym w historii Starego Czarnowa. Zebranie wszystkich potrzebnych pozwoleń i opracowanie dokumentacji projektowej zajęło dwa lata. – Nowa infrastruktura rowerowa dla mieszkańców i turystów staje się właśnie faktem. Wielu twierdziło, że budowa ścieżki rowerowej ze Starego Czarnowa przez Kołbacz do Szczecina nie ma szans powodzenia, a nam się to uda. To dobra wiadomość, bo rower stał się dziś zarówno sposobem na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, ale również sposobem docierania do pracy czy szkoły. Rozpoczęcie prac związanych z budową drogi dla cyklistów planujemy na wiosnę 2019 roku. Trasa powinna być gotowa do końca przyszłego roku – mówiła wójt gminy Marzena Grzywińska.

Szczecin partycypuje w kosztach

W realizację inwestycji włączy Gmina Miasto Szczecin, która będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia. W Szczecinie, w ciągu ulicy Pyrzyckiej (od ulicy Topolowej do pętli autobusowej „Śmierdnica”) powstanie droga dla cyklistów o długości 250 metrów. Koło pętli powstanie parking typu Bike & Ride z wiatą i co najmniej dwudziestoma miejscami postojowymi. Dalej trasa będzie biec po śladzie nieczynnej od 1949 roku i rozebranej w 1992 roku linii kolejowej. Dziewięciokilometrowa ścieżka połączy Szczecin z Kołbaczem oraz Starym Czarnowem, gdzie zakończy się przy skrzyżowaniu z ulicami Szczecińską i Szkolną.

Inwestycja ma kosztować prawie 5,5 mln zł (w tym 4,6 mln zł unijnego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego).

Autor: KR szczecin@infoludek.pl