Zakończyła się przebudowa ul. Kniewskiej w Szczecinie

13:53
Przebudowa ul. Kniewskiej
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Urząd Miasta poinformował, że trwają odbiory inwestycji związanej z przebudową ulicy Kniewskiej i infrastruktury towarzyszącej.

Prace w ramach inwestycji objęły m.in. wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kniewskiej, chodników, miejsc postojowych, pętli autobusowej, a także oświetlenia. Zmodernizowano też sieć elektryczną i ułożono światłowód.

Wykonawca przeprowadził też szereg prac dotyczących kanalizacji deszczowej ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej. Wybudowano nowy zbiornik retencyjny wód deszczowych, zespół pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem, urządzenia podczyszczające wody opadowe oraz wylot do cieku Chełszcząca. Do zbiornika można teraz dojechać nową drogą.

Koszt całej inwestycji to ponad 9,6 mln zł.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl