O czym warto pamiętać przed feriami?

Ferie to czas odpoczynku i błogich szaleństw. Zadbajmy o to, aby te chwile były w pełni bezpieczne, a my i nasze dzieci przygotowani na każdą sytuację.

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Do 12 stycznia w bazie wypoczynku MEN organizatorzy zgłosili 2501 wyjazdów w kraju dla 100 867 uczestników i 143 wyjazdów zagranicznych dla 4 823 uczestników.

Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

– skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych, sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr turystyka.gov.pl, czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

– Organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.

– Organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

– Wszystkim, którzy planują wyjazd, skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

Ważne informacje dla osób w naszym regionie:

W przypadku półkolonii i obozów organizowanych na terenie naszego województwa nadzór nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać drogą e-mailową albo telefoniczną.

W Szczecinie zgłoszenia przyjmują:

Teresa Kosmaczewska, tel. 91 44 27 533, tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl

Ewa Klukowska, tel. 91 44 27 558, eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

Monika Sadowska, tel. 91 44 27 539, mail: msadowska@kuratorium.szczecin.pl

W delegaturze KO w Koszalinie:

Agnieszka Krempuła-Kiedrowska, tel. 94 34 28 444, mail: akrempula@kuratorium.szczecin.pl

Kontrole autokarów i kierowców

Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek o kontrolę stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy można zwrócić się do Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Potrzebę przeprowadzenia kontroli autokarów wyjeżdżających w trasy z dziećmi i młodzieżą należy zgłaszać na 48 godzin przed wyjazdem.

Kontrole ITD odbywają się w Szczecinie, Koszalinie oraz Wałczu. Zgłoszenia można dokonać w WITD Szczecin, tel. 91 311-56-19, fax 91 311 56 41 lub witd.biuro@szczecin.uw.gov.pl.

W pozostałych powiatach kontrole autokarów prowadzone będą doraźnie na zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez jednostki Policji pod nr tel. 997.

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

Policji:

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Ostrożnie na lodzie

Żyj bezpiecznie

Ministerstwa Sportu i Turystyki:

 Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

 Bezpieczne ferie – ważna informacja dla rodziców, opiekunów i dzieci!

Bezpieczna podróż

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

 Bezpieczeństwo na stoku

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie