Nagroda Artystyczna i Mecenas Kultury 2015

13:25
mecenas kultury 2014

mecenas_kultury_2015.jpg

Uprawnieni do składania zgłoszeń są pełnoletni mieszkańcy Szczecina oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wyłączeni z tego prawa są członkowie Prezydenckiej Rady Kultury. Zgodnie z regulaminem każdego roku można przyznać nie więcej niż jedną Nagrodę Artystyczną (indywidualną lub zbiorową) i nie więcej niż jeden Tytuł Mecenasa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest nieprzyznanie tych wyróżnień.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem za wybitne osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w roku bieżącym ustalona została na kwotę 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się w roku poprzedzającym przyznanie tytułu działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub działalnością podejmowaną na terenie Szczecina w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności w zakresie ochrony zabytków. Z prawa kandydowania do tytułu Mecenasa Kultury wyłączone są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata do tytułu Mecenasa Kultury nie może być niższy niż 10 000 zł za rok miniony. Laureat tytułu otrzymuje okolicznościowa statuetkę.

W ostatnich latach laureatami Nagrody Artystycznej zostali m.in. Krzysztof Meisinger, Natalia Szostak, Adam Zieliński (Łona) i Andrzej Mikosz (Webber), Sylwester Ostrowski, Zespół Teatru Współczesnego, Anna Wojsznis, Krzysztof Ked Olszewski, Wojciech Zieliński, a Tytuł Mecenasa otrzymali m.in.: Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o., Epa Sp. z o.o., Nordea Bank Polska SA Region Zachodni, SGI Baltis Sp. z o.o., Hotel Radisson.

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin (adresy poniżej) oraz w Biurze Obsługi Interesanta sala nr 62 (Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin – pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów.

Nagroda Artystyczna

http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51078.asp?soid=1C8AA880850F419E9314B29E0CFF704A

Mecenas Kultury

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51078.asp?soid=BFAE9C5B884D47F8885564A18AD73635

Źródło: Urząd Miasta Szczecin