Twoje mieszkanie to twój kapitał. Dlaczego warto pójść na zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Mieszkanie to forma lokaty kapitału, dlatego warto się interesować w jakim jest stanie i co zrobić, aby jego wartość rosła.

Na wstępie warto wyjaśnić czym jest wspólnota mieszkaniowa. Jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. We wspólnotach mieszkaniowych żyje wiele milionów Polaków.

Ustawa  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w skrócie UWL (Dz. U. z 2019 r., poz. 737, 1309, 1469) reguluje prawa, obowiązki, zarząd nieruchomością wspólną, czyli podstawowe zagadnienia związane ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Co należy do obowiązków zarządu lub zarządcy?

Do obowiązków zarządu lub ewentualnie zarządcy, oprócz prawidłowej gospodarki i prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (czyli dbania, by stan nieruchomości nie uległ pogorszeniu i zapewnieniu prawidłowego jej funkcjonowania), należy również zwoływanie corocznych zebrań właścicieli lokali nie później niż do końca marca roku kalendarzowego.

Jako właściciele nieruchomości (mieszkania, garażu, piwnicy, komórki lokatorskiej) bądź współwłaściciele miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, w tym pomieszczeń wspólnych, mamy przywilej, aby w pierwszym kwartale każdego roku spotkać się na rocznym zebraniu.

Zebranie członków (właścicieli/ współwłaścicieli) wspólnoty mieszkaniowej można śmiało porównać do zebrania udziałowców firmy.

Mając prawo do uczestnictwa w zebraniach swojej wspólnoty mieszkaniowej, mamy ogromny wpływ na jej funkcjonowanie.

O czym możemy współdecydować?

  1. o wysokościach opłat za lokal, ustalając budżet na bieżący okres rozliczeniowy na podstawie przygotowanego przez Zarząd wspólnoty lub w porozumieniu Zarządu wspólnoty z zarządcą planu gospodarczego,
  2. o wyborze Zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który reprezentuje właścicieli na zewnątrz tj. przed organami samorządu terytorialnego, organami publicznymi, organami zaufania publicznego (Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Urząd Gminy, Urząd Miasta, Sądy Powszechne, notariusze, komornicy),
  3. o wyborze firm, podmiotów którym zlecane są usługi wykonywane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w zakresie remontów, konserwacji bieżącej, utrzymania czystości,
  4. o planach i realizacjach związanych z remontami, ale również z modernizacjami budynku,

Ponadto na zebraniach oceniamy pracę Zarządu wspólnoty mieszkaniowej w zakresie wykonywanej reprezentacji, nadzoru nad zleconymi i wykonanymi usługami. Ocena pracy Zarządu wspólnoty jest wyrażana w formie uchwały właścicieli i polega na udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. Brak absolutorium dla Zarządu wspólnoty jest swoistą żółtą kartką.

Na zebraniach możemy dowiedzieć się również o stanie technicznym budynku (m.in. części konstrukcyjnych, dachu) czy jego instalacjach (m.in. instalacji elektrycznej, wodnej, odgromowej, centralnego ogrzewania, domofonowej, wentylacyjnej, spalinowej).

Zaangażowanie właścicieli w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej pomaga również w pracy Zarządu wspólnoty oraz działającemu na zlecenie zarządcy.

Każdy właściciel powinien skorzystać z uczestnictwa w corocznych spotkaniach wspólnoty, gdyż ułatwia to zarządzanie nieruchomością, w której zamieszkujemy bądź posiadamy lokal jako lokatę swojego kapitału.

Artykuł partnera

Autor: Katarzyna Puchała (Licencja Zarządcy Nieruchomości nr 19577) k.puchala.wm@wp.pl