ZUT w Szczecinie planuje ważny projekt. Trafił na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Projekt „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie znalazł się na prestiżowej liście opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej trafiają projekty o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, które konsolidują potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej tworzona jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego co cztery lata. Umieszczenie projektu na tej liście jest wyrazem uznania badawczego potencjału, ale nie gwarantuje uzyskania finansowania. Szanse na pozyskanie środków są jednak dużo większe, bo co najmniej połowa pieniędzy przeznaczanych na inwestycje związane z działalnością naukową ma być przekazana na projekty z mapy.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania ma powstać w najnowocześniejszej przestrzeni laboratoryjnej w Szczecinie, jaką jest Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT. Mają być w nim prowadzone prace badawcze spełniające kryteria doskonałości naukowej i organizacyjnej (z poszanowaniem zasad otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystania wyników badań).

– To dla nas ogromny sukces. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW) koncentrującego potencjał naukowy i badawczy na bazie jednostek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Baza badawcza będzie służyć podniesieniu rangi badań naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej oraz działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w rejonie zachodniej i północnej Polski (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie) – mówi prof. Rafał Rakoczy, prodziekan ds. ogólnych i nauki z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej znalazło się 70 infrastruktur z całej Polski (z tego 65 na podstawie pozytywnej rekomendacji zespołu doradczego oraz 5 w związku z zobowiązaniami międzynarodowymi polskiego rządu).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl