Szczeciński magistrat przenosi urnę dla interesantów do innego skrzydła

Od 7 maja br. (czwartek) specjalna skrzynka na wnioski i inne dokumenty zostanie przeniesiona z prawego do lewego skrzydła Urzędu Miasta Szczecin.

Zmiana lokalizacji skrzynki na dokumenty nastąpi ze względów bezpieczeństwa. „W związku ze zniesieniem przez rząd części ograniczeń w przemieszczaniu się coraz więcej osób zaczęło przychodzić w sprawach urzędowych do magistratu. Aby ograniczyć kumulowanie się w jednym miejscu interesantów, którzy oczekują na wejście do sali Biura Obsługi Interesantów oraz osób, które przyszły wrzucić wniosek do urny, podjęto decyzję o przeniesieniu skrzynki podawczej do przeciwległego skrzydła magistratu” – czytamy w komunikacie Centrum Informacji Miasta.

Od 7 maja br. (czwartek) urna będzie znajdować się w przedsionku przed salą sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie filharmonii). Obok niej zostaną umieszczone wydruki najpopularniejszych formularzy, długopisy i koperty. Dokumenty będzie można wrzucać do skrzynki od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30.

Poniżej lista przykładowych spraw, które można załatwić wrzucając wniosek do urny:

– sprawy meldunkowe
– zaświadczenia z ewidencji ludności
– wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
– wnioski o licencje na taksówki i zezwolenia na transport
– zmiany adresu do korespondencji
– wnioski o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego
– transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
– prostowanie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego
– zaświadczenia o stanie cywilnym
– rejestracja pojazdów
– wydanie prawa jazdy (oraz utrata, zmiana terminu ważności, zmiana danych osobowych)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl