Ruszył konkurs plastyczny dla dzieci „Szczecin na maseczkach”

Stowarzyszenie Media Dizajn zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Szczecin na maseczkach – zaprojektuj swój wzór”.

W konkursie jest skierowany do dzieci w wieku 5-12 lat. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę (technika dowolna).

Prace wraz z tytułem należy przesłać do 15 maja br. do godz. 18.00 w formie skanu lub zdjęcia o rozdzielczości minimum 300 dpi na adres biuro@mediadizajn.pl z dopiskiem: Konkurs „Szczecin na maseczkach – zaprojektuj swój wzór”. Do maila należy dołączyć również wypełnione „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego”.

Organizatorzy wyłonią 10 zwycięskich prac konkursowych. Zostaną one (lub ich fragmenty) użyte na tkaninie, z której powstaną unikatowe maseczki ochronne dla dzieci. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja br. na stronie internetowej www.inku.pl.

Laureaci otrzymają unikatową, autorską maseczkę ochronną z nadrukowaną swoją pracą oraz nagrody książkowe, materiały plastyczne i gadżety INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w czerwcu br. na wirtualnej wystawie na stronie internetowej organizatora.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl