Rewolucyjne zmiany w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Podczas wczorajszej sesji szczecińscy radni przyjęli uchwałę, która będzie jednocześnie nowym regulaminem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Większa kwota i możliwość zgłaszania projektów „miękkich”

Wprowadzenie zmian w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim było poprzedzone konsultacjami z radnymi oraz mieszkańcami Szczecina, którzy zgłosili prawie 150 uwag (większość z nich została uwzględniona w nowym regulaminie).

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja SBO odbędzie się już na nowych warunkach, które okażą się atrakcyjne, łatwe i ciekawe dla mieszkańców naszego miasta – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.

Kilka ważnych zmian zostało wymuszonych przez zmianę ustawy o samorządzie gminnym. Są wśród nich m.in. podwyższenie kwoty budżetu do 12,72 mln zł, wprowadzenie list poparcia dla projektów czy możliwość zgłaszania działań „miękkich” (np. wydarzeń kulturalnych i sportowych).

Szczecin podzielony na 22 obszary lokalne

Doprecyzowaniu uległ również warunek ogólnodostępności projektów zgłaszanych do SBO, kwestie dwuinstancyjności opiniowania wniosków przez zespół opiniujący oraz algorytm podziału Szczecina na 22 obszary lokalne – dodaje Magdalena Błaszczyk.

Podział Szczecina na 22 obszary zamiast dotychczasowego podziału na 4 duże dzielnice jest z pewnością jedną z największych zmian, które niesie ze sobą nowy regulamin SBO. Miasto ma nadzieję, że dzięki temu uda się zwiększyć zarówno liczbę zgłaszanych projektów osiedlowych, jak i liczbę osób biorących udział w głosowaniu.

30% środków z całej puli SBO ma zostać przeznaczonych na projekty w obszarze ogólnomiejskim, a 70% środków na projekty w obszarze lokalnym. Środki na projekty w obszarach lokalnych zostaną z kolei podzielone według algorytmu, który w 70% będzie uwzględniał liczbę mieszkańców, a w 30% powierzchnię lądu danego obszaru lokalnego liczoną w km².

W głosowaniu na projekty SBO każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie i trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można będzie oddać maksymalnie dwa głosy.

Treść uchwały można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl