Radni zatwierdzili budżet Szczecina na 2020 rok i podwyżkę cen za wywóz śmieci

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta przyjęto budżet Szczecina na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie podwyżek cen za wywóz śmieci.

Większe dochody, ale też większe koszty

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas prezentacji budżetu miasta na 2020 rok, która odbyła się w połowie listopada br., podkreślał, że koszty rosną szybciej niż dochody i w związku z tym niezbędne będzie wprowadzenie oszczędności oraz przesunięcie w czasie niektórych inwestycji. Wczoraj tłumaczył, że wynika to m.in. z mniejszych niż prognozowano wpływów z podatku PIT, który jest najważniejszym źródłem dochodu dla miasta oraz zbyt małej i nieproporcjonalnej do kosztów ponoszonych przez miasto rządowej subwencji oświatowej.

Przyjęty głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych projekt budżetu na 2020 rok przewiduje, że dochody wyniosą 3,08 mld zł, a wydatki nieco ponad 3,5 mld zł. – Mamy wzrost dochodów, ale nie jest on spójny ze wzrostem kosztów – mówił Piotr Krzystek. Konieczne były więc cięcia wydatków.

Budżet zakłada przesunięcie na przyszłość takich inwestycji jak: kolejny etap obwodnicy śródmiejskiej (od Węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia), budowa ronda Gryfińska-Struga, budowa Teatru Współczesnego, budowa basenu na Prawobrzeżu, tramwaj do Mierzyna czy drugi etap remontu Trasy Zamkowej. Ich szczegółowy wykaz został zamieszczony w liście Prezydenta Szczecina do mieszkańców, który był w zeszłym tygodniu dystrybuowany przez wolontariuszy oraz osoby związane z Bezpartyjnymi. Pozwoli to zaoszczędzić ponad 800 mln zł.

Miasto chce skupić się na projektach dofinansowanych ze środków unijnych oraz kontynuacji rozpoczętych już inwestycji. Realizowane więc będą takie zadania jak: budowa i przebudowa torowisk, modernizacja dostępu do portu, Stadion Miejski, aquapark Fabryka Wody, węzły drogowe Łękno, Granitowa i Głębokie czy Szczecińska Kolej Metropolitalna.

Drastyczna podwyżka cen za wywóz śmieci

Od stycznia 2020 roku mieszkańcy Szczecina zapłacą za wywóz śmieci około 50% więcej niż obecnie. Kolejną podwyżkę cen w ciągu zaledwie pół roku (pierwsza weszła w życie 1 lipca br.) miasto tłumaczy wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz nałożonym na gminy obowiązkiem bilansowania finansowego systemu (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Zgodnie z przyjętą wczoraj uchwałą wysokość stawek za wywóz śmieci będzie zależeć od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. W pierwszym przypadku, w domach wielorodzinnych miesięczna opłata za wywóz śmieci jest uzależniona od ilości zużytej wody i wyniesie 7,5 zł za m3 wody (obecnie 5 zł za m3, a do lipca br. było 4 zł za m3). Przyjmuje się, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody. Od stycznia opłata zmieni się więc o 7,5 zł (czteroosobowa rodzina obecnie płaci 60 zł miesięcznie, a od stycznia będzie to 90 zł). W przypadku zabudowy jednorodzinnej dla odpadów segregowanych stawka będzie wynosić 94 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (obecnie 65 zł, a do lipca br. było 50 zł).

Podwyżki najbardziej jednak dotkną tych, którzy śmieci nie segregują. Zgodnie z obowiązującym prawem, stawki za nieselektywną zbiórkę odpadów powinny być odpowiednio co najmniej dwukrotnie wyższe. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą więc 14 zł/m3 (obecnie 10 zł za m3, a do lipca br. było 5 zł za m3). Opłata dla nich wzrośnie więc niemal o 150% w ciągu zaledwie pół roku. Zmiany mocno odczują także mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy nie segregują śmieci. Od stycznia zapłacą za wywóz śmieci 188 zł (obecnie 130 zł, a do lipca br. było 80 zł).

Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyżek cen za wywóz śmieci głosowali wszyscy obecni na sali radni KO i Bezpartyjnych, a przeciwko był PiS.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl