Od stycznia kolejna podwyżka cen za wywóz śmieci w Szczecinie

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańców Szczecina czeka kolejna w ciągu pół roku podwyżka opłat za wywóz śmieci. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni, którzy otrzymali już projekt uchwały zawierający nowe propozycje. 

Podwyżkę opłat za wywóz śmieci zapowiedział podczas niedawnej prezentacji budżetu Szczecina na 2020 rok prezydent miasta Piotr Krzystek. Miasto tłumaczy, że zmiany są wymuszone stałym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz nałożonym na gminy obowiązkiem bilansowania finansowego systemu. Warto przypomnieć, że będzie to kolejna podwyżka w ciągu zaledwie pół roku. Pierwsza weszła w życie 1 lipca br.

Dlaczego śmieci drożeją?

W komunikacie dotyczącym planowanych zmian miasto wymienia najważniejsze powody, które mają wpływ na wzrost opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów:

– nadprodukcja odpadów w Europie i zamknięcie rynku chińskiego (koszty zagospodarowania odpadów rosną co kwartał średnio o 10%)
– nałożenie na firmy zajmujące się odpadami dodatkowych wymagań – monitoring, kaucje, rejestry (wzrost kosztów ich działalności od 100 tys. do 1 mln zł w zależności od wielkości i skali działalności firmy)
– wprowadzenie obowiązkowej Bazy Danych Odpadowych, która od 2020 r. obliguje wszystkie podmioty transportujące odpady do prowadzenia rejestrów ewidencji i sprawozdawczości dotyczących przemieszczania wszystkich  odpadów (koszty inwestycyjne i dodatkowi pracownicy w firmach to rocznie ok. 150 tys. zł)
– wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, regulowany rozporządzeniem Ministra Środowiska (2018 – 140 zł/tona, 2019 – 170 zł/tona, 2020 – 270 zł/ tona)
– wprowadzanie kolejnych frakcji odpadów odbieranych z nieruchomości  – w 2013 r. śmieci odbierała jedna śmieciarka, a obecnie jest to pięć osobnych odbiorów w różnej częstotliwości: zmieszane, selektywne (papier, szkło, tworzywa), gabaryty, zielone i bio (wzrost kosztów usługi)
– wzrost kosztów zagospodarowania największej grupy odpadów – zmieszanych (stawki EcoGeneratora dla Gminy Miasto Szczecin: 2018 – 258,12 zł/tona, 2019 – 313 zł/tona)
– rosnąca konsumpcja, której efektem jest stale rosnąca ilość odpadów (gmina płaci za odbiór odpadów ok. 26 mln zł rocznie więcej)
– wzrost cen usług wynikający m.in. ze wzrostu płacy minimalnej, cen energii, paliwa itp.
– z roku na rok wzrasta nie tylko ogólna ilość odpadów, ale także koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem (pięć lat temu za odbiór jednej tony w ramach systemu trzeba było zapłacić trzeba 449 zł, a w tym roku już 761 zł)

Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że różnica pomiędzy przychodami z opłaty „śmieciowej” a wydatkami na funkcjonowanie systemu z roku na rok rośnie (w tym roku wydatki wyniosły 92 mln zł, a przychody 72 mln zł). Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązuje gminy do bilansowania finansowego tego obszaru funkcjonowania (to oznacza, że gminy nie mogą do niego dopłacać). To właśnie dlatego projekt przyszłorocznego budżetu Szczecina zakłada zrównanie obu wartości.

O ile więcej zapłacimy?

Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość stawek będzie zależeć przede wszystkim od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. W pierwszym przypadku, w domach wielorodzinnych miesięczna opłata za wywóz śmieci jest uzależniona od ilości zużytej wody i ma wynosić 7,5 zł za m3 wody (obecnie 5 zł za m3, a do lipca br. było 4 zł za m3). Przyjmuje się, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody. Od stycznia opłata zmieni się więc o 7,5 zł (czteroosobowa rodzina obecnie płaci 60 zł miesięcznie, a od stycznia będzie to 90 zł).

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dla odpadów segregowanych zaproponowana została stawka 94 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (obecnie 65 zł, a do lipca br. było 50 zł).

Podwyżki najbardziej jednak dotkną tych, którzy śmieci nie segregują. Zgodnie z obowiązującym prawem, stawki za nieselektywną zbiórkę odpadów powinny być odpowiednio co najmniej dwukrotnie wyższe. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą więc 14 zł/m3 (obecnie 10 zł za m3, a do lipca br. było 5 zł za m3). Opłata dla nich wzrośnie więc niemal o 150% w ciągu zaledwie pół roku.

Zmiany mocno odczują również mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy nie zdecydowali się na segregację śmieci. Od stycznia mają oni zapłacić za wywóz śmieci 188 zł (obecnie 130 zł, a do lipca br. było 80 zł). Planowana podwyżka skłoni prawdopodobnie sporą część takich gospodarstw do segregacji odpadów.

Problem wielu gmin i miast w Polsce

Rosnące koszty związane z gospodarowaniem śmieciami to problem większości gmin i miast w Polsce. Niektóre z nich planują lub już wprowadziły podwyżki opłat nawet o ponad 300 procent (np. Kielce i Zawiercie). W innych (np. Warszawa, Wałbrzych, Stargard czy Bydgoszcz) zmiany są porównywalne z tymi planowanymi w Szczecinie.

Warto zauważyć, że sytuację Szczecina poprawia posiadanie EcoGeneratora, który gwarantuje mieszkańcom niższe stawki za odbiór odpadów  (313 zł/tona dla Szczecina, 486 zł/tona dla innych gmin, 437 zł/tona w innych instalacjach). Dzięki temu każdy mieszkaniec Szczecina zaoszczędzi ok. 40 zł rocznie.

W komunikacie miasto zaznacza, że problemy z gospodarką odpadami mogłyby być mniejsze: „Szczecin jest aktywnym członkiem Unii Metropolii Polskich, która cały czas działa na rzecz unormowania przepisów prawa, dotyczących gospodarowania odpadami, co miałoby pozytywny wpływ na cały rynek odpadowy. Niestety większość propozycji i uwag składanych przez samorządy nie jest brana pod uwagę przez Rząd, co skutkuje obecnymi problemami”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl