Wzrosną ceny opłat za wywóz śmieci w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin przygotował propozycję zmian w zakresie opłat za wywóz śmieci. Nowe stawki to efekt wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikającego m.in. ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej.

Jak jest obecnie?

Aktualny system funkcjonuje od 2013 r. i obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki oświatowe i cmentarze. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, w ostatnich latach systematycznie rozbudowywano go o kolejne elementy (np. wprowadzenie bezpłatnego odbioru odpadów zielonych czy budowę sieci ekoportów, dzięki którym ilość odpadów segregowanych w Szczecinie z roku na rok wzrasta).

Jednocześnie w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów, a także koszty ich odbioru i przetwarzania. Jeszcze pięć lat temu cena odbioru jednej tony śmieci wynosiła 449 zł, a w zeszłym roku wzrosła do 587 zł. Mimo to, od sześciu lat miasto nie podnosiło mieszkańcom opłat za wywóz śmieci.

Nowe stawki i szersza analiza

Podwyżka opłat za wywóz śmieci spowodowana jest m.in. zmianą w przepisach dotyczących magazynowania odpadów (według wytycznych ten czas powinien być krótszy niż dotychczas), wprowadzeniem obowiązku monitorowania składowisk, a także wzrostem kosztów energii czy logistyki. W związku z nowymi przepisami, wiele miast w Polsce podniosło opłaty za odbiór śmieci, w niektórych przypadkach nawet o sto procent (Tarnobrzeg, Łódź).

W Szczecinie działa Ecogenerator, który gwarantuje zmniejszenie wydatków na ten cel o co najmniej 5 milionów zł rocznie. To jednak nie niweluje całkowicie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z systemu. Ta różnica spowoduje obniżenie jakości usług lub też wymusi podniesienie opłat.

Stąd też propozycja regulacji w zakresie opłat za wywóz śmieci od 1 lipca br. W przypadku śmieci segregowanych w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata za wywóz śmieci ma wynosić 5 zł za m3 wody (obecnie 4 zł za m3). Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody, to opłata zmieni się o 3 zł. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną dla tego typu odpadów, miasto proponuje stawkę 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 50 zł).

W przypadku odpadów niesegregowanych, stawki wynoszą odpowiednio 10 zł za m3 (obecnie 5 zł) w zabudowie wielorodzinnej i 130 zł w zabudowie jednorodzinnej (obecnie 80 zł).

Urząd Miasta Szczecin zamierza też wystąpić do Unii Metropolii Polskich, by ta zajęła się analizą przepisów dotyczących systemu gospodarowania odpadami, gdyż problem nie dotyczy tylko Szczecina. Zdaniem przedstawicieli magistratu i szczecińskich radnych wprowadzane zmiany są nie lada wyzwaniem i powinny uzyskać jak największą akceptację ze strony mieszkańców.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl