Radni chcą likwidacji sowieckich upamiętnień w Szczecinie. Co na to Miasto?

Jeszcze w marcu, radni miejscy złożyli interpelację w sprawie sowieckich upamiętnień w Szczecinie, domagając się ich likwidacji. Jak odpowiedziało Miasto na ten postulat?

W związku z agresją Rosji i działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy radni miejscy wyrazili sprzeciw wobec istnienia pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie tzw. Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Sowieckich. Zwrócili się z wnioskiem o usunięcie monumentu, a także innych, takich jak: pomnika uczestników tzw. Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, pomnika w Dąbiu na skwerze, przy skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Józefa Mianowskiego pn. „Poległym w walce o wyzwolenie Dąbia”.

Zdaniem radnych to:

(…) przykład kolejnego zakłamania i obłudy. Rosyjscy żołdacy i ich mocodawcy z Kremla (Lenin, Stalin, Putin), mordowali i mordują niewinnych ludzi, a nam każe się upamiętniać rzekome ich bohaterstwo.

[Fragment interpelacji dotyczącej likwidacji sowieckich upamiętnień w Szczecinie. Pełna treść TUTAJ]

Interpelowali: Agnieszka Kurzawa, Stefania Biernat, Roman Lewandowski, Dariusz Matecki, Witold Dąbrowski, Leszek Duklanowski, Krzysztof Romianowski, Marcin Pawlicki, Maciej Ussarz, Robert Stankiewicz.

Odpowiedź Miasta na interpelację

Na wniosek radnych odpowiedział Zastępca Prezydenta Daniel Wacinkiewicz. Odniósł się do każdego obiektu z osobna.

Pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Sowieckich stanowi element założenia przestrzenno-krajobrazowego cmentarza, który jest wpisany do rejestru zabytków. Dzieło według projektu Sławomira Lewińskiego swym kształtem nawiązuje do skrzydeł zwycięskiej historii polskiej oraz znaku Victorii i jest to wyraźne odejście od konwencji socrealizmu.

Natomiast pomnik Uczestników Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 to zabytek wpisany do rejestru, będący elementem założenia cmentarza wojennego i wszelkie działania ingerujące w jego otoczenie bądź naruszające substancję zabytku wymaga pozwolenia konserwatora zabytków.

Pomnik Poległym w walce o wyzwolenie Dąbia jest usytuowany na obszarze układu urbanistycznego dawnego miasta Dąbie, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka obiektu wymagałaby pozwolenia na budowę, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Podsumowując, odpowiedź w sprawie interpelacji radnych dotyczącej likwidacji sowieckich upamiętnień w Szczecinie jest następująca:

Ww. temat będzie również przedmiotem obrad nowo powołanego zespołu ds. wznoszenia pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich na terenie Szczecina. Natomiast zgodę na wzniesienie nowych form upamiętnień, jak również zgodę na demontaż lub rozbiórkę już istniejących musi wydać Rada Gminy, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

[Fragment odpowiedzi na interpelację, której pełna treść dostępna jest TUTAJ]

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl