Po ulicach Szczecina jeżdżą już dwa pojazdy e-kontroli SPP

Spółka NiOL zakupiła kolejny system CityScanner przeznaczony do kontroli opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Pierwszy volkswagen up! wyposażony w kamery do skanowania tablic rejestracyjnych rozpoczął pracę rok temu. Od kilku dni po ulicach Szczecina jeździ drugi identyczny pojazd wyposażony w systemy City Scanner.

Zamontowane na jego dachu kamery skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje  o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie (czyli z wniesioną opłatą, wykupionym abonamentem albo ryczałtem). System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu.

Ekontrola zastępuje pracę kilku kontrolerów pieszych

We wrześniu pojazd e-kontroli sprawdził 57 tys. samochodów. Z tej liczby 6 proc. czyli 3400 parkowało bez opłat. Kierowcy (właściciele pojazdów) zawiadomienie o nieopłaconym postoju otrzymują pocztą.

Dokumentacja wskazująca na niewniesienie opłaty za postój w SPP znajduje się TUTAJ.

Kierowca w przesłanym pocztą zawiadomieniu otrzymuje adres strony. Do logowania służą nr zawiadomienia i nr rejestracyjny pojazdu.

Po otwarciu strony pojawia się zakładka: „szczegóły zawiadomienia”

Są tam m.in. informacje, gdzie i kiedy pojazd parkował bez opłaty, kwota należności (100 zł albo 200 zł, jeśli minie siedem dni od otrzymania zawiadomienia), dokładne godziny kontroli i wystawienia zawiadomienia.

Zakładka „Zobacz zdjęcia” zawiera: skan zawiadomienia, zdjęcie zaparkowanego pojazdu, zdjęcie (zbliżenie) nr rejestracyjnego oraz  mapkę z lokalizacją miejsca postoju pojazdu.

Trzecia zakładka „Opłać zawiadomienie” umożliwia wniesienie opłaty dodatkowej, czwarta -„Reklamacja” to formularz reklamacyjny, którego kierowca powinien użyć, jeśli uważa, że wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej jest nieuzasadnione.

Celem kontroli mobilnej jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad wnoszeniem opłat za postój w SPP. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że pozwala na gromadzenie danych na temat poziomu zajętości miejsc na poszczególnych ulicach SPP.

Dostawcą drugiego systemu, tak jak w pierwszym przypadku jest firma MCX Pro z Warszawy. Wartość zamówienia 560 tys. zł.

Zobacz jak to działa TUTAJ.

 

Zobacz także:

Kierowcy będą mogli sprawdzić zdjęcia z e-kontroli na specjalnej stronie internetowej

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl