Kierowcy będą mogli sprawdzić zdjęcia z e-kontroli na specjalnej stronie internetowej

Spółka NiOL uruchomiła stronę, umożliwiającą kierowcy wgląd w dokumentację potwierdzającą niewniesienie opłaty za postój w SPP.

Obecnie strona jest przeznaczona wyłącznie dla kierowców/właścicieli pojazdów poddanych e-kontroli, czyli tych, którzy otrzymują zawiadomienie o nieopłaconym postoju pocztą. Do końca roku usługa powinna być dostępna dla pozostałych kierowców, także tych, którym kontroler pieszy wstawi zawiadomienie za wycieraczkę.

Dokumentacja wskazująca na niewniesienie opłaty za postój w SPP znajduje się TUTAJ.

Źródło: NiOL

Kierowca w przesłanym pocztą zawiadomieniu otrzymuje adres strony. Do logowania służą nr zawiadomienia i nr rejestracyjny pojazdu – powiedział Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Po otwarciu strony pojawia się zakładka: „szczegóły zawiadomienia”.

Są tam m.in. informacje, gdzie i kiedy pojazd parkował bez opłaty, kwota należności (100 zł albo 200 zł, jeśli minie siedem dni od otrzymania zawiadomienia), dokładne godziny kontroli i wystawienia zawiadomienia.

Zakładka „Zobacz zdjęcia” zawiera: skan zawiadomienia, zdjęcie zaparkowanego pojazdu, zdjęcie (zbliżenie) nr rejestracyjnego oraz  mapkę z lokalizacją miejsca postoju pojazdu.

Trzecia zakładka „Opłać zawiadomienie” umożliwia wniesienie opłaty dodatkowej, czwarta – „Reklamacja” to formularz reklamacyjny, którego kierowca powinien użyć, jeśli uważa, że wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej jest nieuzasadnione.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl