Plac Orła Białego szuka projektanta!

O planach przebudowy Placu Orła Białego mówi się od dawna. Mieszkańcy Szczecina oczekują, że będzie ono miejscem przyjaznym dla pieszych i pełnym zieleni. Jednocześnie, po rewitalizacji Plac Orła Białego ma wpisywać się w unikalny krajobraz szczecińskiego Starego Miasta. Potrzebny jest więc zdolny projektant, który wszystkie te założenia będzie w stanie umieścić w jednym, zgrabnym pomyśle. Żeby spróbować, wystarczy wygrać przetarg.

Projekt placu Orła Białego ma być wykonany w oparciu o bardzo obszerny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Został on stworzony na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonego wcześniej prototypowania opartego o konsultacje społeczne. Urząd Miasta Szczecin uznał, że najlepszego projektanta wyłoni postępowanie przetargowe.

Szczegóły przetargu na projekt Placu Orła Białego

Ogłoszenie o zamówieniu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie” zostało opublikowane na stronie Urzędu Miasta 23 marca 2021 roku. Oferty można składać do 31 marca br. do godziny 11.00.

Wytyczne dla projektu rewitalizacji Placu Orła Białego

Projekt, którego dotyczy zamówienie, musi spełniać wszystkie wytyczne, które określił zakończony już proces prototypowania. Zgodnie z nimi projekt rewitalizacji Placu Orła Białego powinien zakładać utworzenie przestrzeni publicznej dostępnej przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, ma stanowić także dogodne miejsce dla organizacji wydarzeń masowych. Wszystko to przy zachowaniu historycznych elementów i jednolitym, spójnym z otoczeniem wyglądzie. Dlatego:

  • partery okolicznych budynków nie mogą mieć ograniczeń w funkcjonowaniu jako powierzchnie użytkowe
  • ruchu samochodowy ma być ograniczony, ale nie wykluczony (możliwy ma on pozostać dla dostawców, właścicieli okolicznych posesji, służb miejskich, medycznych i porządkowych)
  • musi zostać rozwiązany problem odmiennego zagospodarowania poszczególnych fragmentów placu (np. utwardzona część północna powinna połączyć się w sposób jednolity z utwardzoną częścią zachodnią i zachować fontannę w centralnej części)
  • zieleńce w części południowej mają zachować kształt pozwalający na zachowanie aktualnego drzewostanu i pozostać terenem rekreacyjnym, a jednocześnie uwzględniać nowy element w postaci niskiej sceny
  • wschodnia część ma funkcjonować jako deptak łączący dawne Rynki: Koński i Węglowy z lokalami użytkowymi na parterach okolicznych budynków
  • pomnik Flory i wazy powinny zostać wyeksponowane w sposób umożliwiający ich percepcję wspólnie z elewacją Pałacu pod Globusem
  • granitowe krawężniki i kostka rzędowa jako materiał historyczny mają pozostać w obecnym układzie, a nowowprowadzane elementy mają być z nimi spójne pod względem materiału, wielkości i koloru

Zagospodarowanie zieleni w obrębie Placu Orła Białego

Zamawiany projekt Placu Orła Białego w dużej mierze musi odpowiadać szczegółowym wymaganiom dotyczącym zagospodarowania zieleni. Powinien uwzględniać istniejące oraz nowe nasadzenia. Oprócz zachowania szpalerów drzew po zachodniej i południowej stronie placu ma proponować podobne rozmieszczenie zieleni także po stronie wschodniej. Istotne jest także wskazanie planu zabiegów pielęgnacyjnych dla obecnych drzew oraz ich ochrony podczas prac budowlanych. Wymogiem przydatności projektu jest także założenie automatycznego systemu nawadniania zieleni.

Podsumowanie

Zadanie wydaje się być istną łamigłówką. Nic dziwnego, bowiem autorem założeń projektowych jest w dużej mierze vox populi, czyli mieszkańcy Szczecina. Kto będzie chętny podarować nam wymarzoną rewitalizację Placu Orła Białego, dowiemy się już za kilka dni.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl