Jest decyzja o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wszystkich Świętych

Podczas wczorajszej (23 marca br.) sesji Rady Miasta zapadła decyzja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie.


Zgodnie z naszą deklaracją projekt uchwały dotyczący sporządzenia planu miejscowego dla tego miejsca wraz z najbliższym sąsiedztwem trafił pod obrady Rady Miasta – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Kolejnym krokiem w tej sprawie będzie rozpoczęcie prac planistycznych dla tego terenu.

Równolegle inwestor wycofał swój wniosek o wydanie warunków zabudowy dla tego terenu, argumentując swoją decyzję chęcią realizacji przyszłej inwestycji w zgodzie z koncepcją opracowaną przez planistów.

Przypomnijmy, że Miasto zwróciło się Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnosząc o skierowanie wniosku do rozpatrzenia poza Urzędem Miasta Szczecin jednak SKO nie zdecydowało o załatwieniu sprawy we własnym zakresie, lub wyznaczeniu innego organu do prowadzenia postępowania. Nieruchomość została sprzedana przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne w 2020 roku, była to trzecia próba zbycia tej nieruchomości. Przetarg został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Rzeczoznawca w styczniu 2020 wycenił nieruchomość na 477,5 tys. zł. Nieruchomość została sprzedana za 668 tys zł.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl